ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม กับทรัพย์สินหลักร้อยล้าน ที่ดิน-พระเครื่อง-เฟอร์นิเจอร์เพียบ

ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม กับทรัพย์สินหลักร้อยล้าน ที่ดิน-พระเครื่อง-เฟอร์นิเจอร์เพียบ

ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม กับทรัพย์สินหลักร้อยล้าน ที่ดิน-พระเครื่อง-เฟอร์นิเจอร์เพียบ
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เปิดทรัพย์ "ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม" รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รวยร้อยล้าน มีทั้งที่ดิน-พระเครื่อง-เฟอร์นิเจอร์อีกเพียบ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีรายงานแสดงทรัพยสินและหนี้สินของ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณียื่นทุก 3 ปี ตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 64 นับรวมตั้งแต่ยังขณะดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม แจ้งมีทรัพย์สินรวมกับ นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งสิ้น 147,204,877 บาท

 • เป็นทรัพย์สินของนายชัยวัฒน์ 38,977,937 บาท
 • เป็นทรัพย์สินของนางกุลทรัพย์ 108,215,197 บาท
 • เป็นทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 11,742 บาท
 • นายชัยวัฒน์ มีหนี้สินทั้งสิ้น 4,495,097 บาท เป็นหนี้สินจากเงินกู้ธนาคาร และสถาบันการเงินอื่นๆ
 • ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรสจำนวน 24 รายการ รวมมูลค่า 64,175,850 บาท
  • ที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในหลายเขตของกรุงเทพฯ หลายอำเภอใน จ.นครราชสีมา และ จ.เลย
  • เงินลงทุนของผู้ยื่น-คู่สมรส รวมกันมูลค่า 27,490,800 บาท
  • เงินฝากของผู้ยื่น-คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมูลค่ารวมกัน 16,859,613 บาท
  • โรงเรือน-สิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 12 ราย มูลค่ารวมกัน 20,978,532 บาท (ทาวน์เฮาส์ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา บ้านพักเดี่ยวที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี อาคารชุด เขตห้วยขวาง กทม.)
  • สิทธิและสัมปทานของผู้ยื่น-คู่สมรส มูลค่ารวมกัน 7,447,079 บาท
  • ยานพาหนะในชื่อของคู่สมรส มูลค่า 1,800,000 บาท
 • รายการทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่น-คู่สมรส จำนวน 15 รายการ มูลค่ารวมกัน 12,473,000 บาท
  • พระเครื่อง 61 องค์
  • พระบูชา 61 องค์
  • ภาพเขียน-ภาพพิมพ์ 15 ชิ้น
  • เฟอร์นิเจอร์โบราณ 39 ชิ้น
  • ทองคำแท่ง น้ำหนัก 40 บาท
  • ทองรูปพรรณ-พระเลี่ยมทอง 13 ชิ้น
  • สร้อยคอ 28 เส้น
  • สร้อยข้อมือ-กำไล 29 เส้น
  • นาฬิกา 3 เรือน
  • ชี้เพชร 5 ชิ้น
  • แหวน 25 วง
  • ต่างหู 8 คู่
  • ชุดทองคำ 1 บาท