หอการค้าชู Bangkok Sandbox รับเปิดประเทศ 1 พ.ย. 64

หอการค้าชู Bangkok Sandbox รับเปิดประเทศ 1 พ.ย. 64

หอการค้าชู Bangkok Sandbox รับเปิดประเทศ 1 พ.ย. 64
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทย ได้หารือร่วมกับกรุงเทพฯ เพื่อเตรียมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวตามการประกาศของรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป

thaiนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

โดยจะใช้แนวทาง Bangkok Sandbox ซึ่งภาคเอกชนจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมมาตรฐาน SHA+ พร้อมใช้มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ Covid Free Setting เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพฯ สามารถเปิดดำเนินกิจการได้อย่างปลอดภัย ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับและบริหารจัดการได้ โดยที่ผ่านมาชาวกรุงเทพ ฯ ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วร้อยละ 100 และเข็มที่ 2 คิดเป็น ร้อยละ 69.77 ซึ่งคิดว่าภาย 1 – 2 วันนี้น่าจะครบ 70% ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งถือว่ามีความพร้อมที่จะเปิดเมือง

ทั้งนี้ กรุงเทพฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อเดินหน้าเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลโดยจะต้องวางแนวทางการดำเนินการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ Bangkok Sandbox ทั้งการสื่อสารให้ทั้งนักท่องเที่ยว นักเดินทางได้เข้าใจตรงกันตามที่ ศบค. กำหนด

และสำหรับแนวทางการพิจารณาประเมินสถานประกอบการให้ได้รับการประเมินมาตรฐาน SHA+ ที่จะดำเนินการตามแนวทางลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อต่าง ๆ ททท.ได้วางมาตรฐานไว้ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ปรับมาตรการ Covid Free Setting ทั้งในด้านการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย พนักงานและบุคลากรได้รับการตรวจ ATK อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสร้างความปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข นอกจากนั้นยังได้มีการจัดทำแผนรับรองหากมีการกลับมาระบาดซ้ำ

สำหรับแนวทางการทำงานจะมีการจัดทำ Standard Operation Procedure (SOP) แบ่งออกเป็นมาตรฐาน 11 ด้าน ประกอบด้วย มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางจากสนามบินเข้าที่พักโดยไม่แวะพักระหว่างทาง มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางถึงโรงแรมที่พัก หรือโฮมสเตย์ มาตรฐานการท่องเที่ยวทางน้ำและการเดินเรือ มาตรฐานสำหรับมัคคุเทศก์และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ มาตรฐานการจัดการของเสียและขยะต่าง ๆ มาตรฐานสำหรับผู้ให้บริการและผู้รับบริการมาตรฐานสำหรับการบริการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวชุมชน มาตรฐานการเดินทางท่องเที่ยวภายในกรุงเทพมหานคร และ มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA/SHA+ซึ่งหอการค้าไทยจะทำการสื่อสารไปยังหอการค้าจังหวัดประเทศในการเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนในจังหวัดอื่นๆ และทำงานกับหน่วยงานภาครัฐของทุกจังหวัดด้วย

โดยหอการค้าไทยและเครือข่ายเอกชนพร้อมร่วมมือกับกรุงเทพฯ อย่างเต็มที่ และที่ผ่านมาเราได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนและการสนับสนุนการกระจายวัคซีนไปสู่ชาวกรุงเทพฯได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ดังนั้นภารกิจ Bangkok Sandbox จึงเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะพลิกฟื้นกรุงเทพฯ ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook