รีบเลย! ธ.ก.ส. เปิดขายสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ช่วงที่ 2 วันนี้ มีลุ้นเงินล้าน

รีบเลย! ธ.ก.ส. เปิดขายสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ช่วงที่ 2 วันนี้ มีลุ้นเงินล้าน

รีบเลย! ธ.ก.ส. เปิดขายสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ช่วงที่ 2 วันนี้ มีลุ้นเงินล้าน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (18 ต.ค. 64) ธ.ก.ส. เปิดขายสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ช่วงที่ 2 เช็ครายละเอียดเงื่อนไขเลย รับฝากหน่วยละ 100 บาท ลุ้นเงินรางวัล 10 ล้าน

ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6” จำนวน 1,000 ล้านหน่วย หน่วยละ 100 บาท รวมวงเงิน 100,000 ล้านบาท โดยผู้ถือสลากออมทรัพย์ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนให้สามารถฝากเงินกับ ธ.ก.ส. ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นทางเลือกสำหรับการออมเงินที่ได้รับดอกเบี้ย ไม่เสียภาษี และยังมีสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลมากมาย โดยก่อนหน้านี้เปิดรับฝากช่วงแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 64 ที่ผ่านมา วงเงินรับฝาก 50,000 ล้านบาท และในวันนี้ (18 ต.ค. 64) เปิดรับฝากเป็นช่วงที่ 2 วงเงินรับฝาก 50,000 ล้านบาทเช่นกัน สามารถฝากได้ ณ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศและผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

lotto

สำหรับรายละเอียดสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 มีดังนี้

 • รับฝากหน่วยละ 100 บาท เปิดรับฝากทุกวัน ยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัล รับฝากเฉพาะเลขเดี่ยวเท่านั้น
 • อายุรับฝาก 3 ปี (ครอบกำหนดวันชนวัน)
 • การออกรางวัล ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน ครั้งแรกวันที่ 16 ก.ย. 64 ยกเว้นเดือน ม.ค. ออกรางวัลวันที่ 17 โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินการออกรางวัลให้
 • สิทธิในการถูกรางวัล รับฝากภายในวันที่ 15 ของเดือน จึงจะมีสิทธิตรวจรางวัลในเดือนนั้น โดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธิตรวจรางวัล 36 ครั้ง
 • ดอกเบี้ยและเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย
  • ผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.15 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.05 ต่อปี
  • ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนด จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
  • ผู้ที่ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก 2 บาทต่อหน่วย
  • ค่าธรรมเนียมการออกบัตรสลาก สำหรับผู้ฝากสลากฯ ผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile เสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท
 • จำนวนรางวัลและเงินรางวัล เงินรางวัลต่องวด มีจำนวนรวม 2,113,400 รางวัล เป็นเงินสูงสุด 47,490,000 บาท ประกอบด้วย
  • รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัลมูลค่า 10,000,000 บาท
  • รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 99 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 มี 300 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 มี 1,000 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท
  • รางวัลที่ 4 มี 2,000 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท
  • รางวัลที่ 5 มี 10,000 รางวัลๆ ละ 500 บาท
  • รางวัลเลขท้าย 4 ตัว มี 100,000 รางวัลๆ 50 บาท
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 2,000,000 รางวัลๆ ละ 10 บาท

lotto1