ผลตรวจรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564

ผลตรวจรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ประกาศผลรางวัล สลากธอส. สลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564

รางวัล ชุดพราวพิมาน ครั้งที่ 8 จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 3,000,000 บาท

9991999 9995694 9996913

รางวัล ชุดวิมานเมฆ ครั้งที่ 25 จำนวน 27 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

9181119 9184200 9187602 9192643 9196898 9362765 9367697
9181514 9185287 9187960 9192821 9197201 9363591 9367791
9182086 9186318 9192007 9194668 9199912 9364673 9369347
9183563 9186868 9192203 9194860 9362297 9366005

รางวัล ชุดพิมานมาศ ครั้งที่ 20 หมวดละ 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

AA 1011234 AB 1036631 AC 1047597 AD 1095553 AE 1081072 AF 1066309
AA 1025643 AB 1042440 AC 1061631 AD 1095696 AE 1094201 AG 1006813
AA 1030647 AB 1049036 AC 1070759 AD 1097348 AF 1012945 AG 1008108
AA 1040471 AB 1063878 AC 1075366 AD 1099732 AF 1019167 AG 1012630
AA 1053282 AB 1065232 AC 1089771 AE 1000295 AF 1019877 AG 1017830
AA 1057869 AB 1068384 AC 1093404 AE 1027479 AF 1020299 AG 1044051
AA 1063505 AB 1090304 AD 1009860 AE 1031084 AF 1037101 AG 1061233
AA 1074619 AB 1094744 AD 1024754 AE 1045295 AF 1040570 AG 1067664
AA 1096431 AC 1007192 AD 1037231 AE 1048570 AF 1040991 AG 1080470
AA 1099256 AC 1017888 AD 1050508 AE 1064354 AF 1045169 AG 1089245
AB 1012852 AC 1034469 AD 1085168 AE 1071935 AF 1060289 AG 1091865
AB 1030982 AC 1041108 AD 1092760 AE 1074951

รางวัล ชุดเกล็ดดาว ครั้งที่ 12

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

1125874

รางวัลที่ 2 มี 4 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

1053181 1245021 1647770 1843547

รางวัลที่ 3 มี 20 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

1068662 1249907 1502164 1808039
1081904 1302123 1585283 1829232
1161574 1395245 1645813 1919814
1213188 1398755 1653762 1968970
1216261 1476055 1804474 1969456

รางวัลที่ 4 มี 20 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

1028786 1324152 1609783 1722517
1171623 1335846 1610284 1776914
1212420 1407887 1663516 1868493
1291287 1517278 1693987 1897984
1305074 1531827 1701860 1915237

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 1 รางวัล รางวัลละ 100 บาท

734

รางวัลเลขท้ายสลับเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 50 บาท

347 374 437 473 743

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มี 1 รางวัล รางวัลละ 50 บาท

40

รางวัลเลขสลับเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 20 บาท

04