ผลตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2564

ผลตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2564
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 20 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ครั้งที่ 36 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 29 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 14 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 2 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 26 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่นคง 3 RL 3 3 1 6 4 2 1

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ท3 3 3 1 6 4 2 1
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 พ8 3 3 1 6 4 2 1
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 คV 3 3 1 6 4 2 1
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 จJ 3 3 1 6 4 2 1

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 10,000 บาท

3 3 1 6 4 2 1

รางวัลที่ 2 ชุดเกษตรมั่งคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 10,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 5,000 บาท

0596403 4910533 5253586

เลขท้าย 3 ตัว ชุดเกษตรมั่งคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 45 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 10 บาท

0 7 8 3 8 1

เลขท้าย 4 ตัว ชุดเกษตรมั่งคง 3 รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 90 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนรางวัลละ 20 บาท และรางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม

1 4 4 2

รางวัลที่ 3 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 5,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท

0038545 2311060 3548845 3675913 7144837
1628239 2440055 3605949 6269646 7609627

รางวัลที่ 4 ชุดเกษตรมั่งคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 2,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 1,000 บาท

0141641 0203905 0268616 0417950
1499697 3527792 6819698 7826369
2232246 4477204 7362899 8151047
3416491 5168635 7397064 8369126
3428783 6438061 7769763 9133237

รางวัลที่ 5 ชุดเกษตรมั่งคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 1,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 500 บาท

0257130 1409333 2500848 3502782
0267774 1413971 2537166 3838744
0344139 1417806 2835949 4055259
0442327 1442424 2927085 4082844
0740406 1874126 3032878 4120973
1134672 2002477 3052373 4262258
1217358 2003183 3225408 4335936
1246722 2201981 3241674 4417241
1304820 2242402 3243382 4608514
1313831 2260081 3276931 4670011
1354779 2420727 3279499 4699915
4882499 6212155 7430537 8514689
4929752 6269822 7487400 8521934
4948880 6355871 7519589 8558159
5096832 6357058 7550962 8570092
5112072 6447565 7663778 8925376
5139443 6797844 7669776 8973270
5177035 6939972 7697754 8975204
5264104 7024140 7707827 9053023
5270709 7099809 7711280 9059389
5308272 7168651 7784406 9186990
5372651 7224814 8175630 9380604
5917419 7235141 8293823 9408731
5920059 7289993 8434706 9608740
6128701 7369940 8487218 9994582

สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลเลข 4 ตัว เสี่ยงหมวดมูลค่า 2,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ตรวจสลากเฉพาะงวดที่ออม โดยใช้เลขท้าย 4 หลักของรางวัลที่ 1

บกฆล 6421