ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่ คลังเชื่อมประกันสังคมกรองจนไม่จริงออก

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่ คลังเชื่อมประกันสังคมกรองจนไม่จริงออก

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่ คลังเชื่อมประกันสังคมกรองจนไม่จริงออก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คลังเชื่อมฐานข้อมูลประกันสังคม คัดกรองเพื่อเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่ แก้ปัญหากลุ่มคนจนไม่จริงออก

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเปิดลงทะเบียนโครการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่ โดยจะปรับปรุงเงื่อนไขการลงทะเบียนให้รัดกุมยิ่งขึ้น ล่าสุดได้หารือกับกระทรวงแรงงาน เพื่อนำฐานข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเข้ามาช่วยคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่จะลงทะเบียน ควบคู่กับการปรับเกณฑ์รายได้ และอื่นๆ เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือกลุ่มคนที่เดือดร้อนได้ตรงจุด ลดความซ้ำซ้อนการรับเงินช่วยเหลือมาตรการของรัฐ

ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุ ปัจจุบันมีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมากกว่า 20 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 คนไทยราว 10 ล้านคน, ผู้ประกันตนมาตรา 39 ราว 2 ล้านคน และผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่เพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านคน ซึ่งสำนักงานประกนัสังคมจะเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงการคลัง เพื่อคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่ ให้มีความถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อนการรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ

อย่างไรก็ตาม ตามหลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ไม่ควรได้รับสิทธิซ้ำซ้อนกัน โดยสิทธิ 1 คน ควรได้รับ 1 สิทธิเพื่อให้การช่วยเหลือทั่วถึง ซึ่งที่ผ่านมาประกันสังคมได้มีการใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ผูกบัญชีพร้อมเพย์รับเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบได้ว่ารับสิทธิช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วหรือไม่ และช่วยให้ตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook