วิธีลงทะเบียนลด ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า นาน 12 เดือน สำหรับคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

วิธีลงทะเบียนลด ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า นาน 12 เดือน สำหรับคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

วิธีลงทะเบียนลด ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า นาน 12 เดือน สำหรับคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิส่วนลดค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า นาน 12 เดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

จากกรณีที่ประชุม ครม. เห็นชอบขยายมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 64-ก.ย. 65 รวม 12 เดือน นั้น ครั้งนี้ Sanook Money ได้รวบรวมหลักเกณฑ์และรายละเอียดเกี่ยวกับการขอส่วนลดค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ไว้ดังนี้

เงื่อนไขส่วนลดค่าน้ำประปา

 • สนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 • หากใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนเกิน 100 บาทด้วยตนเอง

 • หากใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท และจะต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มทั้งจำนวนด้วยตนเอง

เงื่อนไขส่วนลดค่าไฟฟ้า

 • หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 • หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 • หากใช้ไฟฟ้าเกินวงเงิน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำประปา 12 เดือน (เดือน ต.ค. 64-ก.ย. 65) มีดังนี้

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำประปาการประปานครหลวง

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำประปา2การประปาส่วนภูมิภาค

 1. เข้าเว็บไซต์การประปานครหลวง หรือ การประปาส่วนภูมิภาค

 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

 3. กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน

 4. กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) , เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)

 5. เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

 6. กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

 7. เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟฟ้า 12 เดือน (เดือน ต.ค. 64-ก.ย. 65) มีดังนี้

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง (MEA)

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 1. เข้าเว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 2. กรอกข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)

 3. กรอกบัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)

 4. กรอกชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

 5. กรอกที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

 6. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 7. เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน

 8. กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน

 9. กดปุ่ม ลงทะเบียน

ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ไม่เคยใช้สิทธิค่าน้ำประปา รวมถึงค่าไฟฟ้ามาก่อน และต้องการขอรับสิทธิ์ สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานการประปานครหลวง, สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค, สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยืนยันตัวตน