เงินอุดหนุนบุตร ปีงบประมาณ 2565 เงินเข้าวันไหนเช็กเลย

เงินอุดหนุนบุตร ปีงบประมาณ 2565 เงินเข้าวันไหนเช็กเลย

เงินอุดหนุนบุตร ปีงบประมาณ 2565 เงินเข้าวันไหนเช็กเลย
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

กางปฏิทินเงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปีงบประมาณ 2565 เงินเข้าวันไหนบ้าง เช็กเลย

เพจเฟซบุ๊ก เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล โพสต์ข้อความระบุถึงปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนบุตร  เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

 • เดือนตุลาคม 2564 วันศุกร์ ที่ 8 ต.ค. 64
 • เดือนพฤศจิกายน 2564 วันพุธ ที่ 10 พ.ย. 64
 • เดือนธันวาคม 2564 วันพฤหัส ที่ 9 ธ.ค. 64
 • เดือนมกราคม 2565 วันจันทร์ ที่ 10 ม.ค. 65
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันพฤหัส ที่ 10 ก.พ. 65
 • เดือนมีนาคม 2565 วันพฤหัส ที่ 10 มี.ค. 65
 • เดือนเมษายน 2565 วันศุกร์ ที่ 8 เม.ย. 65
 • เดือนพฤษภาคม 2565 วันอังคาร ที่ 10 พ.ค. 65
 • เดือนมิถุนายน 2565 วันศุกร์ ที่ 10 มิ.ย. 65
 • เดือนกรกฎาคม 2565 วันศุกร์ 8 ก.ค. 65
 • เดือนสิงหาคม 2565 วันพุธ 10 ส.ค. 65
 • เดือนกันยายน 2565 วันศุกร์ ที่ 9 ก.ย. 65

หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเพจนี้

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199

(ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง