ครม. เห็นชอบขยายเวลาเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม STV ต่ออีก 1 ปี

ครม. เห็นชอบขยายเวลาเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม STV ต่ออีก 1 ปี

ครม. เห็นชอบขยายเวลาเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม STV ต่ออีก 1 ปี
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการเปิด รับนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) ต่อไปอีก 1 ปี จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. นี้ ไปสิ้นสุด 30 ก.ย. 65 ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ

โดยมีสาระสำคัญ คือ การอนุมัติประกาศกระทรวงมหาดไทย 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ และเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ เข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา หรือเรือยอช์ต

ซึ่งการขยายระยะเวลาโครงการนี้จะสนับสนุนให้คนต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูง ที่มีความประสงค์เดินทางมาพร้อมครอบครัวเพื่อพำนักในประเทศไทยระยะยาว ตั้งแต่ 90-270 วัน เข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้มีการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทย ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เกิดการสร้างงาน อาชีพ รายได้ มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานว่า ผลการดำเนินงานในระยะ 1 ปีที่ผ่านมามีกลุ่มนักท่องเที่ยวมีศักยภาพและกลุ่ม Long Stay เดินทางเข้ามาประเทศไทยผ่านแนวทาง STV จำนวน 5,609 ราย สร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 1,243 ล้านบาท

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook