ฐากร ปิยะพันธ์ ลาออก CEO เครือไทยโฮลดิ้งส์ มีผล 1 ธ.ค. 64

ฐากร ปิยะพันธ์ ลาออก CEO เครือไทยโฮลดิ้งส์ มีผล 1 ธ.ค. 64

ฐากร ปิยะพันธ์ ลาออก CEO เครือไทยโฮลดิ้งส์ มีผล 1 ธ.ค. 64
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ได้แจ้งหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อ วันที่ 23 กันยายน 2564 ได้มีมติสําคัญ แต่งตั้ง นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดํารงตําแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท พร้อมรับทราบการลาออกของ นายฐากร ปิยะพันธ์ จากตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2564

และแต่งตั้ง นายโชติพัฒน์ พี่ชานนท์ ดํารงตําแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook