รถตู้-มินิบัส ร้องคมนาคม เยียวยาผลกระทบโควิด-19 "ยืดอายุรถ-ชดเชย 15,000 บาท"

รถตู้-มินิบัส ร้องคมนาคม เยียวยาผลกระทบโควิด-19 "ยืดอายุรถ-ชดเชย 15,000 บาท"

รถตู้-มินิบัส ร้องคมนาคม เยียวยาผลกระทบโควิด-19 "ยืดอายุรถ-ชดเชย 15,000 บาท"
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังหารือและรับหนังสือขอให้ช่วยเหลือเยียวยาจาก นายปรีดา มากมูลผล นายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด นายวุฒิภัทร คงมั่น ประธานสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะ ได้มาพบเพื่อยื่นหนังสือขอให้กระทรวงฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก (รถตู้และรถมินิบัส) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

  1. ขอให้เยียวยาเรื่องการพักหนี้ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน และไฟแนนซ์ให้แก่ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะและรถมินิบัสทุกรายจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติ
  2. ขอขยายอายุรถ 10 ปี ที่หมดภาษีในรอบปี 2564 ให้สามารถต่อภาษีรอบปี 2565 อีก 1 ปี
  3. ติดตามเรื่องเงินเยียวยาที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จะชดเชยให้รถสาธารณะเดือนละ 5,000 บาทต่อคัน เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาทต่อคัน ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบแรก ปี 2563 ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
  4. การคัดเลือกบริษัท GPS ติดตามรถยนต์ ขอให้คัดเลือกบริษัทที่คิดค่าบริการไม่แพง
  5. ขอให้เรียกเก็บค่าปรับต่างๆ ตามกฎหมายในอัตราต่ำสุดและเป็นธรรม และไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อนระหว่าง ขบ. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยเร่งดำเนินการในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ส่วนสำหรับปัญหาที่อยู่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของกระทรวงฯ จะทำเป็นข้อสรุปประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้ ขบ. พิจารณาข้อเสนอของสมาคมฯ ซึ่ง ขบ. ได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้ที่มีใบขับขี่หมดอายุในช่วงนี้ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 โดยที่ไม่มีความผิดใด ๆ และมอบหมายให้ ขบ. นัดหารือร่วมกับ ขสมก. และ บขส. เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook