เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3-ทัวร์เที่ยวไทย ครม. ปรับเกณฑ์ เงื่อนไขใหม่ ใช้สิทธิได้ถึง 28 ก.พ. 65

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3-ทัวร์เที่ยวไทย ครม. ปรับเกณฑ์ เงื่อนไขใหม่ ใช้สิทธิได้ถึง 28 ก.พ. 65

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3-ทัวร์เที่ยวไทย ครม. ปรับเกณฑ์ เงื่อนไขใหม่ ใช้สิทธิได้ถึง 28 ก.พ. 65
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปรับปรุงรายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 และโครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยให้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดของทั้ง 2 โครงการเป็นวันที่ 28 ก.พ. 65 และกำหนดให้ประชาชนใช้สิทธิได้ไม่เกินวันที่ 31 ม.ค. 65 พร้อมเร่งรัดให้ ททท. เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการทัวร์เที่ยวไทย ปรับ 2 หลักเกณฑ์

  • เปลี่ยนแปลงการเดินทางท่องเที่ยวแบบข้ามจังหวัด สามารถเดินทางได้ทุกวัน จากเดิมได้เฉพาะวันอาทิตย์-วันพฤหสับดี
  • เพิ่มรายการนำเที่ยวจากเดิม 15 รายการต่อบริษัท เป็น 30 รายการต่อบริษัท โดย ททท. ได้เตรียมความพร้อมสำหรับแพลตฟอร์การลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3

  • ขณะนี้ได้เตรียมเปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.-1 ต.ค. 64 และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการให้ประชาชนได้ใช้สิทธิท่องเที่ยวได้ในเดือน ต.ค. 64

สำหรับรายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 นั้น รัฐบาลจะสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน สนับสนุนคูปองอาหาร 600 บาทต่อคืน สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 2,000 บาท หรือ 3,000 บาท โดยดูตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด ส่วนโครงการทัวร์เที่ยวไทย รัฐบาลจะสมทบเงินให้ 40% ของราคาแพ็คเกจท่องเที่ยว หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน

ทั้งนี้ สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันลดลงต่อเนื่อง การปรับปรุงรายละเอียดทั้ง 2 โครงการจะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศได้ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร ต่างๆ ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุม ป้องกันโรคควบคู่ไปกับการประตุ้นเศรษฐกิจ

หากสถานการณ์ดังกล่าวมีความรุนแรงในช่วงที่ดำเนินโครงการฯ ทาง ททท. ก็สามารถขอยุติการดำเนินการทั้ง 2 โครงการ