ครม. ต่ออายุลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคม "ม.33-ม.39" อีก 3 เดือน

ครม. ต่ออายุลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคม "ม.33-ม.39" อีก 3 เดือน

ครม. ต่ออายุลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคม "ม.33-ม.39" อีก 3 เดือน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ครม. ต่ออายุลดจ่ายเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 33 อีก 3 เดือน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม. เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน โดยให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมฝ่ายละ 5% ลดลงเหลือฝ่ายละ 2.5% ต่อเดือนของค่าจ้างผู้ประกันตน และผู้ประกันตนมาตรา 39 ปรับลดอัตราเงินสมทบลดลงจากเดิมจ่ายอยู่ที่ 432 บาทต่อเดือน เหลือ 235 บาทต่อเดือน โดยอัตราเงินสมทบดังกล่าวมีระยะเวลา 3 เดือน (เดือน ก.ย.-พ.ย. 64)