สิงห์มีสำลักควัน! คลังจ่อชงปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ คาดพุ่งซองละ 6-8 บาท

สิงห์มีสำลักควัน! คลังจ่อชงปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ คาดพุ่งซองละ 6-8 บาท

สิงห์มีสำลักควัน! คลังจ่อชงปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ คาดพุ่งซองละ 6-8 บาท
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เว็บไซต์ thebangkokinsight รายงานว่า นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ระบุ กรมสรรพสามิตได้เสนอแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ พิจารณาแล้ว โดยคาดว่าหลังจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะนำเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่เสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาเห็นชอบภายในเดือนนี้ เนื่องจากโครงสร้างภาษีใหม่จะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 1 ต.ค. 64

ทั้งนี้ กรมสรรพสามิต ได้พิจารณาการปรับโครงสร้างบุหรี่ใหม่อย่างรอบคอบแล้วซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และตอบโจทย์ 4 เรื่องหลัก เช่น ด้านสาธารณสุข, ด้านเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบ จะต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด, ด้านรายได้ของรัฐบาลจะต้องไม่ลดลง และด้านการดูแล บริหารจัดการบุหรี่เถื่อน และบุหรี่ปลอมภายใต้โจทย์ทั้ง 4 เรื่องนี้ โครงสร้างภาษีใหม่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่กลุ่มผู้ค้าบุหรี่บางกลุ่มต้องการ เพราะมีข้อเสนอที่สุดโต่งเกินไป

อย่างไรก็ตาม นายลวรณ ระบุ ยังบอกไม่ได้ว่าโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่จะเป็นอัตราเดียว หรือ 2 อัตราเหมือนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่โดยภาพรวมภาระภาษีจะปรับเพิ่มขึ้น เพราะภาษีใหม่ต้องตอบโจทย์ทั้ง 4 เรื่องหลักดังกล่าว และกรมสรรพาสามิตรู้ดีกว่าจุดยืนของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นอย่างไร เช่น ด้านสาธารณสุขก็จะห่วงใยเรื่องสุขภาพ จึงอายุให้ขึ้นภาษีสูงขึ้น ซึ่งทางกรมฯ มองว่าด้านสุขภาพอย่างเดียวไม่ได้ต้องมองด้านอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุ กรมสรรพสามิต เสนอให้กระทรวงการคลังนำโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่เสมอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาในวันที่ 21 ก.ย. 64 เพื่อจะได้มีเวลาให้ ครม. พิจารณาตัดสินใจ หากมีข้อปัญหาที่จะต้องเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงก็จะมีเวลาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปได้ทัน และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ต. 64

เบื้องต้นคาดการณ์กันในตลาดผู้ค้าบุหรี่ว่าราคาบุหรี่หลังโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่มีผลบังคับใช้ ราคาขายปลีกบุหรี่จะมีการปรับเพิ่มขึ้น 6-8 บาทต่อซอง