ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ คาดสรุปในเดือน ต.ค. นี้ ลุ้นช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ คาดสรุปในเดือน ต.ค. นี้ ลุ้นช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ คาดสรุปในเดือน ต.ค. นี้ ลุ้นช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ ลุ้นปรับช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ เพิ่ม พร้อมปรับเกณฑ์รายได้ใหม่คาดได้ข้อสรุปในเดือน ต.ค. 64

จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้กระทรวงการคลังทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง เนื่องจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี

ล่าสุด นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขณะนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค) อยู่ระหว่างการสรุปหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยคาดว่าจะเสนอนายกรัฐมนตรีได้ในเร็วๆ นี้

ด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุ สศค. อยู่ระหว่างการปรับปรุงเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ โดยคาดว่าภายในเดือน ต.ค. นี้ จะมีข้อสรุปอย่างแน่นอน พร้อมจะพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าน้ำ และค่าไฟฟ้า จากปัจจุบันที่จะได้รับคนละ 200-300 บาทต่อเดือน ส่วนจะปรับเพิ่มเป็นอัตราเท่าไหร่นั้น ต้องรอข้อสรุปจาก สศค. และเสนอให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณา เพื่อเสนอที่ประชุม ครม. อนุมัติต่อไป

ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐราว 13.6 ล้านคน ภายใต้คุณสมบัติเดิมที่กำหนดไว้คือ มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป, ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกินปีละ 100,000 บาท, ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส), พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ หรือหากมีทรัพย์สินดังกล่าวจะรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

ส่วนเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาพิจารณาเพิ่มเติมเข้ามา คือ การนำรายได้ต่อครัวเรือน รวมทั้งกรณีมีรถยนต์ 2-3 คัน การถือบัตรเครดิต มาพิจารณาประกอบด้วย ส่วนหน่วยงานรัฐที่จะเปิดรับลงทะเบียนใหม่นั้น ในเบื้องต้นจะใช้สถาบันการเงินของรัฐเป็นหลัก