เอกชนมองหักภาษีซื้อ ATK ไม่ช่วยลดภาระ แนะรัฐต้องนำต้นทุนอื่นคำนวณด้วย

เอกชนมองหักภาษีซื้อ ATK ไม่ช่วยลดภาระ แนะรัฐต้องนำต้นทุนอื่นคำนวณด้วย

เอกชนมองหักภาษีซื้อ ATK ไม่ช่วยลดภาระ แนะรัฐต้องนำต้นทุนอื่นคำนวณด้วย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอกชนมองหักภาษีซื้อ ATK ไม่ช่วยรัฐต้องนำต้นทุนอื่นคำนวณด้วยชี้ภาระช่วงโควิดสูง

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า การที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อชุดตรวจ ATK ไปลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า นั้น ช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการลงได้เล็กน้อย เป็นผลทางจิตวิทยา เพราะช่วงที่ผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดอยู่ในช่วงเดือนเมษายนที่ต้องตรวจ ATK โดย LAB นอกที่จดทะเบียนถูกต้อง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เนื่องจากช่วงนั้น ATK ยังไม่มีจำหน่าย และยังไม่มีการอนุญาตให้ใช้ รวมถึงต้องมีการสร้าง Factory Isolation ในโรงงาน ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และอาหารสำหรับพนักงานที่เข้าระบบการกักตัว มาตรการภาษีเพิ่งมีผลบังคับใช้ ทำให้ ATK ที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ที่ราคาแพงกว่าปัจจุบันใช้สิทธิ์ไม่ได้ และการลดภาษีจะได้ประโยชน์กับบริษัทที่ทำกำไรได้ถึงเอาไปลดหย่อนภาษีได้ หากบริษัทขาดทุนอยู่จะไม่ได้ประโยชน์ในกรณีนี้

ภาคเอกชนอยากขอให้รัฐบาลมีการนำค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกที่ฉีดให้พนักงานมาลดภาษีได้ รวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 การระวังป้องกัน การจัดทำ Bubble and seal,Factory Isolation,ค่าตรวจ RT-PCR ซึ่งทั้งหมดนอกจากจะทำให้ต้นทุนสูงของผู้ประกอบการสูงขึ้นมากแล้ว ยังไม่สามารถผลิตสินค้าได้เต็มกำลังการผลิตด้วย