ผลตรวจรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564

ผลตรวจรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564

ผลตรวจรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ประกาศผลรางวัล สลากธอส. สลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564

รางวัล ชุดวิมานเมฆ ครั้งที่ 24 จำนวน 27 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

9181034 9183394 9185996 9194832 9361235 9362531 9366464
9181120 9184744 9188906 9194898 9361842 9364125 9367929
9182447 9184821 9192589 9195816 9361961 9365023 9369559
9182975 9185949 9193190 9199662 9362338 9365841

รางวัล ชุดพราวพิมาน (รางวัลพิเศษ ครั้งที่ 2) จำนวน 30 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

9991068 9991626 9995516 9995794 9996291 9996537 9996817
9991451 9991647 9995568 9996014 9996349 9996586 9996858
9991555 9995079 9995682 9996138 9996384 9996606 9996890
9991563 9995208 9995750 9996139 9996426 9996723 9996986
9991599 9995484

รางวัล ชุดพิมานมาศ ครั้งที่ 19 หมวดละ 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

AA 1007336 AB 1024457 AC 1017030 AD 1066087 AE 1096298 AF 1095820
AA 1009928 AB 1026545 AC 1017412 AD 1075536 AE 1097194 AG 1001611
AA 1024658 AB 1032313 AC 1078504 AD 1076327 AF 1002671 AG 1012270
AA 1028388 AB 1041521 AC 1088783 AD 1097982 AF 1019831 AG 1018515
AA 1029965 AB 1041845 AC 1095951 AE 1018807 AF 1021573 AG 1029701
AA 1031827 AB 1068765 AC 1098872 AE 1039136 AF 1023965 AG 1047144
AA 1046433 AB 1087438 AD 1000175 AE 1047858 AF 1028494 AG 1053314
AA 1066310 AB 1097331 AD 1005931 AE 1053382 AF 1045754 AG 1062258
AA 1079325 AC 1001488 AD 1007525 AE 1066964 AF 1053953 AG 1085832
AA 1079811 AC 1004572 AD 1027984 AE 1068693 AF 1053970 AG 1088999
AB 1005663 AC 1015698 AD 1046957 AE 1079813 AF 1054285 AG 1094540
AB 1019724 AC 1016463 AD 1062170 AE 1084261

รางวัลพิเศษ ชุดพิมานมาศ หมวดละ 2 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

AA 1001159 AB 1057863 AD 1018464 AE 1071370 AG 1019814
AA 1058515 AC 1068889 AD 1083440 AF 1011813 AG 1094906
AB 1010679 AC 1086532 AE 1011185 AF 1023066

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

1136128

รางวัลที่ 2 มี 4 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

1222709 1390373 1410531 1690682

รางวัลที่ 3 มี 20 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

1081721 1250946 1590487 1849091
1129851 1260861 1613274 1889461
1146605 1381018 1684838 1890153
1162234 1397275 1788279 1935423
1229126 1472851 1810244 1956712

รางวัลที่ 4 มี 20 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

1025353 1218096 1637407 1853921
1046701 1260222 1650048 1870781
1099731 1366572 1740300 1899103
1120269 1547631 1834109 1914603
1216528 1618735 1852248 1992536

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 1 รางวัล รางวัลละ 100 บาท

191

รางวัลเลขสลับเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 50 บาท

119 911

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มี 1 รางวัล รางวัลละ 50 บาท

74

รางวัลเลขสลับเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 20 บาท

47