ผลสลากออมสิน 1/9/64 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 กันยายน 2564

ผลสลากออมสิน 1/9/64 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 กันยายน 2564

ผลสลากออมสิน 1/9/64 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 กันยายน 2564
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจสลากออมสิน 1/9/64 ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 กันยายน 2564

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 208 E 6025152

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 210 ก 1485935

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,915 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

0281187 1010499 3843774 5433790 9720744

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 - 204 620 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 205 - 211 3,210 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

0595775 1069896 1416800 1979497 4532086
4991060 5466190 5713069 6279271 6873579

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 5,745 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

2350913 4570252 4756514 4814174 5161840
5603059 6611133 7047147 7276391 7683326
7880624 9177604 9397367 9539204 9735435

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 46,786 อันดับ อันดับละ 100 บาท
งวดที่ 203 - 204 12,790 อันดับ อันดับละ 80 บาท
งวดที่ 205 - 206 73,259 อันดับ อันดับละ 60 บาท
งวดที่ 207 - 211 245,994 อันดับ อันดับละ 50 บาท

2568

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 467,836 อันดับ อันดับละ 50 บาท
งวดที่ 203 - 204 127,874 อันดับ อันดับละ 40 บาท
งวดที่ 205 - 206 732,575 อันดับ อันดับละ 25 บาท
งวดที่ 207 - 211 2,459,719 อันดับ อันดับละ 20 บาท

756