ลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ "กยศ." ผ่อนสูงสุด 30 ปี หักเงินเดือนต่ำสุด 10 บาท

ลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ "กยศ." ผ่อนสูงสุด 30 ปี หักเงินเดือนต่ำสุด 10 บาท

ลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ "กยศ." ผ่อนสูงสุด 30 ปี หักเงินเดือนต่ำสุด 10 บาท
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

วิธีลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ กยศ. ผ่อนสูงสุด 30 ปี หักเงินเดือนขั้นต่ำสุด 10 บาท

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปรับโครงสร้างหนี้ผู้กู้ยืม ปรับลำดับตัดชำระหนี้ ปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระ และลดยอดหักเงินเดือน เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้

  1. ปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระหนี้ที่ยังไม่ถูกฟ้องคดี โดยขยายระยะเวลาผ่อน และเปลี่ยนเงื่อนไข สามารถผ่อนได้สูงสุด 30 ปี แต่การชำระเงินงวดสุดท้าย ผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และมีส่วนลดเบี้ยปรับโดยให้ชำระในงวดสุดท้าย ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ ได้ที่แอปฯ กยศ.Connect หรือเว็บ https://wsa.dsl.studentloan.or.th เริ่ม 1 ส.ค. 64 เป็นต้นไป
  2. ปรับเปลี่ยนลำดับตัดชำระหนี้ สำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระเงินคืนกองทุนที่ยังไม่ถูกฟ้องคดี จากเดิมที่ใช้วิธีการตัดเบี้ยปรับ ดอกเบี้ย และเงินต้น กองทุนจะปรับเปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้ใหม่ โดยจะนำเงินที่ได้รับชำระไปตัดเงินต้น ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ
  3. ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระเงินคืน สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างปลอดหนี้และยังไม่ครบกำหนดชำระหนี้ จากเดิมที่ผ่อนชำระเป็นรายปี กองทุนจะปรับให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน และเพิ่มระยะเวลาการผ่อนชำระจากเดิมไม่เกิน 15 ปี เป็นไม่เกิน 30 ปี ขึ้นอยู่กับยอดหนี้ของผู้กู้ยืมแต่ละราย ทั้งนี้ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

นอกจากนั้น ผู้ที่ถูกหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ กยศ. สามารถขอปรับลดจำนวนเงินที่หักเหลือเพียง 10 บาทต่อเดือนได้ มีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 - มิถุนายน 2565 โดยผู้กู้ยืมต้องแจ้งผ่านแอปฯ กยศ.Connect

สำหรับวิธีการลงทะเบียนขอปรับโครงสร้างหนี้ "กยศ." มีดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

  2. ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยเลขประจำตัวประชาชน พร้อมรหัสผ่าน

  3. เลือกปรับโครงสร้างหนี้ "ยื่นคำขอปรับโครงส้รางหนี้"

  4. ระบบจะแสดงหน้ายืนยันข้อมูลให้ตรวจสอบพร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ จากนั้นทำเครื่องหมายถูกหน้าช่องยืนยันข้อมูลก่อนกดยืนยัน

  5. ถ้าสำเร็จระบบจะแสดงข้อความได้ส่งคำขอปรับโครงสร้างหนี้แล้ว

ลงทะเบียนกยศ