นายจ้าง-ลูกจ้าง ประกันสังคมมาตรา 33 ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-อยุธยา รับเงินเยียวยา 9 ส.ค. นี้

นายจ้าง-ลูกจ้าง ประกันสังคมมาตรา 33 ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-อยุธยา รับเงินเยียวยา 9 ส.ค. นี้

นายจ้าง-ลูกจ้าง ประกันสังคมมาตรา 33 ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-อยุธยา รับเงินเยียวยา 9 ส.ค. นี้
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เยียวยาประกันสังคม โอนเงินเยียวยา "นายจ้าง-ลูกจ้าง" ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-อยุธยา เข้าพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนในวันที่ 9 ส.ค. 64

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรงงาน และกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ศบค. ด้วยการขยายพื้นที่คุมเข้มเพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และอยุธยา ใน 9 ประเภทกิจการก่อสร้าง, กิจการที่พักแรมบริการด้านอาหาร, กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ, กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ, สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า, สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์, สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน, สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ และสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ซึ่งมีจำนวนผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิจำนวน 272,746 คน นายจ้าง 19,213 คน ใช้วงเงินทั้งสิ้น 1,522 ล้านบาท แยกเป็น นายจ้าง 841 ล้านบาท และลูกจ้าง 681 ล้านบาท

โดยจะโอนเงินเยียวยาในวันที่ 9 ส.ค. 64 ให้ลูกจ้างผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น ส่วนนายจ้างบุคคลธรรมดา จะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน และนายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาได้ที่ https://www.sso.go.th หรือโทรศัพท์ สายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง