นายกฯ เรียกประชุม ศบศ. พรุ่งนี้ หารือมาตรการเยียวยา-ลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม

นายกฯ เรียกประชุม ศบศ. พรุ่งนี้ หารือมาตรการเยียวยา-ลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม

นายกฯ เรียกประชุม ศบศ. พรุ่งนี้ หารือมาตรการเยียวยา-ลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม
Infoquest

สนับสนุนเนื้อหา

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ศบศ.) เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เรียกประชุม ศบศ.ในวันพรุ่งนี้ เพื่อหารือสถานการณ์เศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน รวมไปถึงมาตรการเยียวยาต่างๆ เพิ่มเติม

สำหรับความคืบหน้าของมาตรการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเร่งด่วนผู้ประกอบการนายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนแรงงานกลุ่มอาชีพอิสระ และพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย 9 ประเภทกิจการ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ล่าสุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติกรอบวงเงินโครงการเยียวยา ม.33 เพิ่มอีก 10,985 ล้านบาท จากเดิมเห็นชอบไปแล้ว 2,519.38 ล้านบาท รวมเป็น 13,504 ล้านบาท ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบอาชีพอิสระขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 40 ตามลำดับ ภายในวันที่ 31 ก.ค.64 เพื่อได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ และความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

ขณะนี้ยอดผู้ประกอบการและผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ใน 9 หมวดกิจการ ของพื้นที่ 10 จังหวัด แบ่งเป็นผู้ประกอบการ 161,839 ราย และลูกจ้างมาตรา 33 สัญชาติไทย 2,871,592 รายที่เข้าสู่ระบบแล้ว ส่วนอีก 3 จังหวัดที่ศูนย์บริหารสถานการณืโควิด-19 (ศบค.) ได้มีประกาศเพิ่มเติม ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยานั้นจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามลำดับต่อไป

ส่วนการจ่ายเงินเยียวยาลูกจ้าง นายจ้าง และผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33, 39 และ 40 ในครั้งนี้ เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาล และตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน เว้นแต่นายจ้างมาตรา 33 ที่เป็นนิติบุคคลที่เคยผูกบัญชีกับธนาคารเอาไว้แล้วจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่แรก

โดยรายละเอียดการจ่ายเงินให้กับลูกจ้างตามมาตรา 33 กระทรวงแรงงานจะจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมเป็นเงินเยียวยา 50% ของเงินเดือน (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) โอนเข้าบัญชีให้กับลูกจ้างที่กรอกมาในระบบ E-Service และรัฐบาลจะสมทบเพิ่มเติมอีก 2,500 บาทผ่านพร้อมเพย์ ส่วนนายจ้างตามมาตรา 33 รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้นายจ้าง 3,000 บาทต่อจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คนผ่านพร้อมเพย์ และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาทโอนเงินผ่านพร้อมเพย์เช่นเดียวกัน คาดว่ากระทรวงแรงงานจะสามารถโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกได้ภายในต้นเดือน ส.ค.นี้

ส่วนผู้ที่มีอาชีพอิสระ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปี ที่ยังไม่เคยเข้าระบบประกันสังคมมาก่อน สามารถลงทะเบียนมาตรา 40 เพื่อรับการช่วยเหลือและความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม ได้ง่ายขึ้น เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) บิ๊กซี (Big C) หรือสมัครด้วยตนเองที่ www.sso.go.th โดยสามารถเลือกการจ่ายเงินสมทบเพื่อได้รับความคุ้มครองที่ต่างกันใน 3 ทางเลือก คือ จ่าย 70 บาท จ่าย 100 บาท และจ่าย 300 บาท ต่อเดือน ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองทันทีเมื่อชำระเงินงวดแรก