สรรพากร แจ้งปิดให้บริการสาขาในห้างฯ พื้นที่ควบคุมสูงสุด เริ่ม 20 ก.ค. นี้

สรรพากร แจ้งปิดให้บริการสาขาในห้างฯ พื้นที่ควบคุมสูงสุด เริ่ม 20 ก.ค. นี้

สรรพากร แจ้งปิดให้บริการสาขาในห้างฯ พื้นที่ควบคุมสูงสุด เริ่ม 20 ก.ค. นี้
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) เพื่อกำหนดมาตรการที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร โดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และให้มีผล บังคับใช้วันที่ 20 ก.ค. 64 เป็นต้นไป นั้น

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรจึงได้ประกาศปิดการให้บริการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ดังนี้

  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี ๒
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย ๑ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑๓
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑๖
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒๖
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร ๒

ทั้งนี้ ผู้มาใช้บริการที่มีความจำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อสำนักงานสรรพากรที่อยู่ใกล้เคียงได้ กรมสรรพากรมีความห่วงใยในความปลอดภัยสำหรับผู้เสียภาษี ซึ่งได้มีการเตรียมมาตรการในการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส-19 ตามแนวทางมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้น ขอให้มั่นใจหน่วยงานสรรพากรทุกแห่ง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เว้นระยะห่าง และช่วยการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ขอแนะนำให้ใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161