พักหนี้ 2 เดือน มีธนาคารไหนเข้าร่วมบ้าง พร้อมเผยคุณสมบัติผู้มีสิทธิ ช่องทางลงทะเบียน

พักหนี้ 2 เดือน มีธนาคารไหนเข้าร่วมบ้าง พร้อมเผยคุณสมบัติผู้มีสิทธิ ช่องทางลงทะเบียน

พักหนี้ 2 เดือน มีธนาคารไหนเข้าร่วมบ้าง พร้อมเผยคุณสมบัติผู้มีสิทธิ ช่องทางลงทะเบียน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ก่อนหน้านี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ ออกมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ด้วยการออกมาตรการเร่งด่วนด้วยการ "พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย" ให้แก่ "ลูกหนี้ SMEs และรายย่อย" เป็นระยะเวลา 2 เดือน ให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งก็มีธนาคารหลายแห่งขายรับนโยบายของแบงก์ชาติ ส่วนรายละเอียดของแต่ละธนาคารจและช่องทางการลงทะเบียนมีอะไรบ้างไปดูพร้อมๆ กันเลย

ธนาคารกรุงไทย

มาตรการช่วยเหลือส่วนบุคคล

 • มาตรการที่ 1 สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (สินเชื่อ Home for Cash, สินเชื่อ Home Easy Cash, สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน)
  • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) พักชำระเงินต้น
  • ชำระเฉพาะดอกเบี้ยบางส่วน สูงสุด 12 เดือน หรือ ขยายระยะเวลาโดยลดอัตราผ่อนชำระ สูงสุด 12 เดือน หรือ พักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย สูงสุด 3 เดือน
 • มาตรการที่ 2 สินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
  • ลดการผ่อนชำระค่างวดลง 30% นานสูงสุด 6 เดือน
 • มาตรการที่ 3 สินเชื่อวงเงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ได้แก่
  • สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus
  • ปรับเป็นวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) ได้นาน 48 งวด หรือตามความสามารถในการชำระหนี้

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ภาคธุรกิจ

 • มาตรการที่ 1 มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู
  • สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรก ไม่เกิน 2% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี)
  • ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ได้รับยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
  • ได้รับการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นานสูงสุด 10 ปี
 • มาตรการที่ 2 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME
  • ลูกค้าที่มีสินเชื่อธุรกิจ วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท สำหรับสินเชื่อประเภท Term Loan พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน หรือ ขยายเวลาชำระหนี้สูงสุด 24 เดือน สำหรับสินเชื่อประเภท P/N และTrade Finance ขยายเวลาชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน
  • ลูกค้าที่มีสินเชื่อธุรกิจ วงเงินกู้ 20-500 ล้านบาท สำหรับสินเชื่อประเภท Term Loan พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน สำหรับสินเชื่อประเภท P/N และTrade Finance ขยายเวลาชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน
 • มาตรการที่ 3 มาตรการพักทรัพย์พักหนี้
  • ช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่มีศักยภาพและมีทรัพย์สินเป็นหลักประกันให้สามารถลดภาระทางการเงินชั่วคราว ในช่วงที่รอให้ธุรกิจฟื้นตัว ด้วยวิธีการโอนทรัพย์ชําระหนี้และให้สิทธิซื้อทรัพย์คืนในอนาคต ในราคารับโอนบวกต้นทุนการถือครองทรัพย์ (Carrying Cost) 1 % ต่อปี บวกค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายตามจริง หักค่าเช่าทรัพย์หลังตีโอนที่ลูกค้าชำระมาแล้ว
 • มาตรการที่ 4 โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง
  • ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงิน 50-500 ล้านบาท
  • พิจารณา ตามความสามารถและศักยภาพของลูกค้า เช่น ปรับลดการผ่อนชำระ ยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ ตลอดจนการเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าที่มีแผนธุรกิจชัดเจนภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร

สนใจศึกษาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของธนาคารที่ธนาคารกรุงไทย

356849

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

มาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชี โดยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ

 • ผู้ที่มีบัญชีบัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคลกับกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ซึ่งมีสถานะบัญชีปกติ และเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของภาครัฐ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด 10 จังหวัด โดยดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้ สถานะบัญชีของลูกค้าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง
 • ลงทะเบียนรับพิจารณาความช่วยเหลือดังกล่าวผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ หรือแอปพลิเคชัน UChoose ตั้งแต่ 19 ก.ค.-18 ส.ค. 64 โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 อื่น ๆ

 • มาตรการที่ 1: มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าทุกราย – ลดยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน
  • ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตจากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชี ถึง 31 ธ.ค. 64 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง
  • ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลจากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชี ถึง 31 ธ.ค. 64 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง
 • มาตรการที่ 2 : มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ - ปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ และขยายเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ โดยลูกค้าต้องลงทะเบียนแจ้งความจำนง และจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี
  • ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุด 48 เดือน
  • ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล
   • กรณียอดสินเชื่อคงค้างน้อยกว่า 30,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และลดการผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3%
   • กรณียอดสินเชื่อคงค้าง 30,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนรับพิจารณาความช่วยเหลือดังกล่าว ผ่านแอปพลิเคชัน UChoose ตั้งแต่ 20 พ.ค. - 31 ธ.ค. 64

 • มาตรการที่ 3: มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกหนี้ค้างชำระ - ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือน โดยขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  • สำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล โดยลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงมายังบริษัท

514408

ธนาคารกรุงเทพ

ออกมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วยลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่และนอกพื้นที่ควบคุม ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการควบคุมทางการ

 • ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ คลิก
 • โมบายแบงก์กิ้ง
 • ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.-15 ส.ค. 64

สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือก่อนหน้ายังสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิ์ได้เช่นเดิม จนถึง 31 ธ.ค. 64

บัตรเครดิต

มาตรการช่วยเหลือที่ได้รับสิทธิอัตโนมัติ

 • ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำจาก 10% เป็น 5%
 • ลดอัตราดอกเบี้ยจาก 18% เป็น 16%

มาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียน

 • ผ่อนผันไม่ต้องชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บ (Skip Payment) นาน 3 - 6 เดือน โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่ และผลกระทบที่ได้รับ
 • ลดดอกเบี้ยค้างชำระ โดยต้องชำระหนี้ตามปกติ โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่ และผลกระทบที่ได้รับ
 • เปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนชำระไม่เกิน 72 งวด คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 12% โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่ และผลกระทบที่ได้รับ
 • ผ่อนชำระหนี้ระยะเวลา 36 เดือน ใช้วงเงินคงเหลือได้ โดยพิจารณาตามความสามารถในการชำระหนี้
 • ขยายวงเงินลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท จาก 1.5 เท่าเป็น 2 เท่า ชั่วคราว

ธนาคารกสิกรไทย

เปิดลงทะเบียนพักชำระหนี้ 2 เดือน สำหรับลูกหนี้ ทั้งนายจ้าง-ลูกจ้างที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ

 • สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้คือ
  • ลูกค้าทั้งที่เป็นนายจ้าง และลูกจ้างในสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการในพื้นที่ควบคุมฯ (10 จังหวัด) รวมถึงลูกหนี้ที่ต้องปิดกิจการที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมฯ เช่น ร้านนวด-สปา ร้านเสริมความงาม ร้านขายของในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
  • ลูกหนี้ไม่เป็น NPL ณ วันที่ลงทะเบียนมาตรการช่วยเหลือ

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.-31 ส.ค. 64

 • ลูกค้า SME ติดต่อผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ K-BIZ Contact Center 02-8888822
 • ลูกค้ารายย่อย ติดต่อ K-Contact Center 02-8888888
 • LINE KBank Live

ธนาคารไทยพาณิชย์

ขานรับมาตรการของ ธปท. ด้วยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 2 เดือน ทั้งนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุม และนอกพื้นที่ควบคุมที่ต้องปิดกิจการตามมาตรการของรัฐ

แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.-15 ส.ค. 64 ผ่าน 2 ช่องทาง

 1. SCB EASY APP
 2. SCB Call Center โทร. 02-777-7777 เลือกเมนูมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าจากสถานการณ์โควิด 19 (กด9)

หมายเหตุ: สำหรับลูกค้าในเขตพื้นที่ควบคุมฯ ตามคำสั่ง ศบค. ทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการที่ไม่สามารถเปิดกิจการได้ และลูกค้าที่อยู่นอกเขตพื้นที่ควบคุมฯ ที่ได้รับผลกระทบ ไม่สามารถเปิดกิจการได้ เช่น ร้านนวด-สปา ร้านเสริมความงาม ร้านขายของในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยลูกค้ามีหน้าที่พิสูจน์ว่าได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ศบค. ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไข

 1. ลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการฯ จะต้องค้างชำระไม่เกิน 90 วัน ณ วันลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
 2. สินเชื่อรายย่อย และ SME หมายรวมถึง บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย และสินเชื่อธุรกิจ SME
 3. เงินต้น และดอกเบี้ย ที่คิดในช่วงพักการชำระหนี้ยังคงคำนวณในอัตราปกติ
 4. การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม และหลักเกณฑ์ของธนาคาร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ออกมาตรการเร่งด่วน 2 มาตรการ ระยะเวลาการช่วยเหลือ 3 เดือน

มาตรการที่ 15 [M 15] : สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ และไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้หรือสถานะกฎหมาย

 • พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย
 • ระยะเวลา 3 เดือน (1 ส.ค.– 31 ต.ค. 64)

มาตรการที่ 16 [M 16] : สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะ NPL (ค้างชำระเงินงวดติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน ) หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้

 • พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย
 • ระยะเวลา 3 เดือน (1 ส.ค. – 31 ต.ค. 64)

สำหรับดอกเบี้ยที่พักชำระเป็นระยะเวลา 3 เดือน ในระหว่างการใช้มาตรการที่ 15 และ 16 ลูกค้าสามารถทยอยชำระให้เสร็จสิ้นก่อนวันครบกำหนดสัญญากู้เงิน หรือ ปิดบัญชี

โดย ธอส. จะเปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB Buddy บน Application Line ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. 64 เวลา 9.00 น. – วันที่ 29 ส.ค. 64 เวลา 20.00 น. และจะต้อง Upload หลักฐานยืนยันการได้รับผลกระทบทางรายได้ผ่านทาง Application : GHB ALL หรือ GHB Buddy ให้ธนาคารพิจารณา เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย หรือ Statement เป็นต้น ส่วนกรณีที่ลูกค้าไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการได้ที่ www.ghbank.co.th

873800

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 • พักชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 เดือน
 • เริ่ม 19 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

ช่องทางเข้าร่วมโครงการ

 • แจ้งเข้าร่วมได้ที่ LINE Official : BAAC Family
 • https://www.baac.or.th
 • Call Center 02 555 0555
 • ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร

 • ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.- 15 ส.ค. 64

ลูกค้าเกษตรกรและบุคคล

 • ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.-15 ธ.ค. 64

s__2875664

ธนาคารออมสิน

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 2 เดือน (งวดเดือน สิ.ค.-ก.ย. 64)
 • เปิดลงทะเบียนวันที่ 19 ก.ค.-15 ส.ค. 64 เวลา 08.00-16.30 น.

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการ

 1. เป็นลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ SMEs ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจห้องแถว ทั้งในนามบุคคลธรรมดา และในนามนิติบุคคล ที่สถานประกอบการต้องปิดกิจการอันเนื่องจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของทางการ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
 2. เป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย ที่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการอันเนื่องจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของทางการ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
 3. ลูกหนี้ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องไม่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPLs) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงื่อนไขหลังสิ้นสุดมาตรการให้ความช่วยเหลือ

 • เมื่อครบกำหนดพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ให้ลูกหนี้จ่ายชำระเงินงวดตามสัญญาเงินกู้เดิม โดยเงินต้นและดอกเบี้ยที่ตั้งพักไว้ ให้ชำระในงวดสุดท้ายของสัญญา

คำแนะนำวีธีการลงทะเบียน

 • ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน Android 4.0 ขึ้นไป / iOS 5.0 ขึ้นไป
 • เข้าเว็บไซต์ www.gsb.or.th โดยใช้เว็บเบราเซอร์ Google Chrome 26.0 / Edge 79.0 / Firefox 37.0 หรือ Safari 11.1
 • ขนาดของรูปภาพที่แนบต้องมีขนาดไม่เกิน 5 MB

ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน คลิกที่นี่