สรรพากร แจงวัคซีนทางเลือกไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คนฉีดไม่ต้องจ่าย

สรรพากร แจงวัคซีนทางเลือกไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คนฉีดไม่ต้องจ่าย

สรรพากร แจงวัคซีนทางเลือกไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คนฉีดไม่ต้องจ่าย
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสรรพากร แจงคนฉีดวัคซีนทางเลือกไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนโรงพยายาลสามารถขอคืนภาษีได้หากมีการเรียกเก็บเพิ่ม

ตามที่มีกระแสข่าวว่าประชาชน ต้องแบกรับภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการที่จะต้องถูกโรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ขอเรียนชี้แจงว่า “อาจจะเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกับสาธารณชน กฎหมายกำหนดไว้ ตามมาตรา๘๑(๑)(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ดังนั้น โรงพยาบาลเอกชนจึงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โรงพยาบาลเอกชน จึงไม่สามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากวัคซีนทางเลือก ที่ให้บริการแก่ประชาชนได้

สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีภาษีซื้อที่เกิดจากต้นทุนการซื้อ สามารถนำมาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามปกติ ซึ่งกรมสรรพากร จะรีบดำเนินการคืนให้โดยรวดเร็ว

สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลของโรงพยาบาลเอกชน หากโรงพยาบาลเอกชนมีกำไรจากการประกอบการ ก็เป็นหน้าที่ปกติของผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนที่จะต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรเช่นเดียวกับผู้ประกอบการอื่นๆ