สรรพากร ย้ำค้าขายมีรายได้เกิน 60,000 บาทต่อปี ต้องยื่นแบบเสียภาษี

สรรพากร ย้ำค้าขายมีรายได้เกิน 60,000 บาทต่อปี ต้องยื่นแบบเสียภาษี

สรรพากร ย้ำค้าขายมีรายได้เกิน 60,000 บาทต่อปี ต้องยื่นแบบเสียภาษี
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ค้าออนไลน์-ออฟไลน์ ฟังทางนี้ กรมสรรพากรเตือนหากมีรายได้เกินปีละ 60,000 บาท ทุกคนต้องยื่นแบบเสียภาษี

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวผู้ค้าออนไลน์ได้โพสต์ลงในโซเชี่ยลว่าได้รับหนังสือแจ้งจากกรมสรรพากรให้มายื่นภาษีเมื่อรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด กรมสรรพากรได้ให้ทูตภาษีที่ประจำอยู่สำนักงานสรรพากรทั่วประเทศ ให้คำปรึกษากับผู้เสียภาษีและการชำระภาษีทุกประเภทให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในระยะยาว

ซึ่งการที่กรมสรรพากรได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนถึงผู้เสียภาษี เพื่อให้ผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์แต่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ทราบว่า มีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีรายได้ต่อปีถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมาย จะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่ม เพราะตามหลักแล้วผู้ที่มีรายได้จากการค้าขาย ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าออนไลน์หรือขายสินค้าทั่วไป เมื่อมีรายได้ต่อปีเกิน 60,000 บาทขึ้นไป ทุกคนก็จะต้องมีหน้าที่ยื่นแบบฯ และในกรณีที่ไม่ได้ยื่นแบบภายในกำหนดเวลาต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท และเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ

นอกจากนี้ กรมสรรพากรไม่ได้มีเป้าหมายในการจัดเก็บภาษีจากผู้ค้าขายเฉพาะรายใดรายหนึ่ง หรือจากโครงการใดโครงการหนึ่ง และไม่ได้มุ่งเก็บภาษีจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการรัฐแต่อย่างใด และขอยืนยันว่ากรมสรรพากรได้พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่ต้องการให้เกิดกรณีที่ผู้ประกอบการต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่ม เนื่องมาจากยื่นแบบเกินกำหนดเวลา เพราะจะเป็นการซ้ำเติมประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเช่นนี้ และเพื่อสร้างความเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีทุกคน เมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด มีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ ทุกราย” นางสมหมาย กล่าว

ทั้งนี้ การยื่นแบบและชำระภาษีเป็นหน้าที่ของทุกคน ซึ่งในกรณีที่เป็นผู้ค้าออนไลน์สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีอย่างง่าย ได้ที่ www.taxliteracy.academy นอกจากนี้ กรมสรรพากรจัดให้มีทูตภาษี (Tax Ambassador) ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้เสียภาษีและประชาชนเพื่อให้ชำระภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน