ยิ่งใช้ยิ่งได้ รับสิทธิ์ 7,000 บาท คลังเผยผู้ร่วมโครงการฯ ไม่ถูกนำไปคำนวณภาษี

ยิ่งใช้ยิ่งได้ รับสิทธิ์ 7,000 บาท คลังเผยผู้ร่วมโครงการฯ ไม่ถูกนำไปคำนวณภาษี
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ยิ่งใช้ยิ่งได้ รับสิทธิ์ E-Voucher สุงสุด 7,000 บาท คลังเผยผู้ร่วมดครงการฯ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ว่า ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับสนับสนุน E-Voucher จากรัฐสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าหรือบริการที่กำหนด พร้อมย้ำว่าไม่ใช่การแจกเงินสดจำนวน 7,000 บาท ซึ่งโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้รัฐบาลสนับสนุนเป็น E-Voucher เมื่อผู้ใช้สิทธิ์จ่ายค่าสินค้า-บริการ ผ่าน G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 64 เวลา 06.00-23.00 น. วงเงินใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ์ E-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน

โดยยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ์ต้องไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน และจะได้รับสิทธิ E-Voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ซึ่งสิทธิ์ E-Voucher จะคืนเป็นวงเงินเข้าใน G-Wallet ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ สามารถใช้จ่ายด้วย e -Voucher ที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.–31 ธ.ค. 64 โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาตรการช้อปดีมีคืนที่ให้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าซื้อสินค้า-บริการตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ที่ได้ดำเนินการไปเมื่อช่วงปลายปี 2563 ดังนั้น ผู้ที่เคยร่วมโครงการช้อปดีมีคืนจะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ส่วนความคืบหน้าการลงทะเบียนรับสิทธิ์ยิ่งใช้ยิ่งได้พบว่า ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิ.ย. 64 เวลา 12.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วจำนวน 336,377 คน โดยเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com และระบบแอปฯ เป๋าตัง จะเปิดให้ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ของทุกวันจนกว่าจะครบ 4 ล้านสิทธิ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ยิ่งใช้ยิ่งได้