ยิ่งใช้ยิ่งได้ กับ 11 ข้อที่ร้านค้าลงทะเบียน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ต้องรู้

ยิ่งใช้ยิ่งได้ กับ 11 ข้อที่ร้านค้าลงทะเบียน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ต้องรู้

ร้านค้า-บริการที่จด VAT ต้องรู้กับ 11 ข้อก่อนร่วมยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านการลงทะเบียน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

กระทรวงการคลังได้เปิดเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ให้ร้านค้าและบริการที่จะทะเบียนมูลค่าเพิ่ม (VAT) ได้กรอกข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64 ซึ่งก็มีผู้ประกอบการบางรายอาจเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนว่าจะต้องมีข้อจำกัดในการรับสิทธิ์จากประชาชนหรือไม่ ถ้าสมัครแล้วจะทราบผลภายในกี่วัน แล้วในกรณีที่มีหลายสาขาจะต้องทำอย่างไร Sanook Money ได้รวบรวมข้อมูลจาก www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ทั้งหมดและสรุปมาเป็น 11 ข้อที่ร้านค้าต้องรู้มาฝากกัน

คำถาม: ร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการอย่างไร

 • คำตอบ: 1. ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ในนามกิจการ และ 2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซด์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

คำถาม: กิจการที่เข้าร่วมโครงการต้องดำเนินกิจการมาแล้วกี่ปี

 • คำตอบ: ไม่กำหนดอายุกิจการ กรณีที่กิจการเพิ่งเริ่มดำเนินการ โปรดดำเนินการจัดตั้งและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แล้วเสร็จก่อน จึงดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการ (โปรดตรวสอบสถานะของกิจการผ่านเว็บไซด์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ เว็บไซด์ของกรมสรรพากร ประมาณ 15 วันทำการหลังจากแจ้งจดทะเบียน)

คำถาม: กรณีจัดตั้งบริษัทแต่ยังไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) สามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่

 • คำตอบ: ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากคุณสมบัติหลักของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องตามประกาศของกรมสรรพากร

คำถาม: กรณีกิจการมีหลายสาขา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทุกสาขาหรือไม่

 • คำตอบ: ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเฉพาะสาขาหลักเท่านั้น เนื่องจากในระบบมีให้เลือกเพิ่มสาขาย่อยได้

คำถาม: สามารถใช้บัญชีออมทรัพย์ธนาคารอื่นในการสมัครเข้าร่วมโครงการหรือไม่

 • คำตอบ: ระบบรองรับเฉพาะบัญชีของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

คำถาม: หลังจากสมัครแล้ว จะทราบผลการอนุมัติภายในเวลากี่วัน ผ่านช่องทางใด

 • คำตอบ: ระบบจะแจ้งผลการสมัครเข้าร่วมโครงการภายใน 1-3 วัน ผ่าน Sms หรือ แจ้งเตือนบนแอปฯถุงเงิน

คำถาม: เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ขององค์กรหรือไม่

 • คำตอบ: สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ที่จดทะเบียน/ลงทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาได้

คำถาม: ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะได้เงินค่าซื้อสินค้าเมื่อใด

 • คำตอบ: เงินค่าซื้อสินค้าและบริการ จะได้รับในวันถัดไป (T+1) หลังจากรายการเสร็จสิ้น

คำถาม: กรณีประชาชนใช้ E-Voucher ซื้อสินค้าจะได้รับเงินเมื่อใด

 • คำตอบ: จะได้รับโอนจากโครงการทุกวันพุธ ของสัปดาห์ถัดไป

คำถาม: กรณีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในฐานะผู้ประกอบการแล้ว สามารถเลือกรับสิทธิในภาคประชาชนได้หรือไม่

 • คำตอบ: สามารถทำการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในส่วนของประชาชนได้ แต่ไม่สามารถใช้สิทธิในร้านค้าของตนเองได้

คำถาม: การรับสิทธิของประชาชนมีจำกัดจำนวนหรือไม่

 • คำตอบ: สามารถรับชำระได้ไม่จำกัดจำนวน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ยิ่งใช้ยิ่งได้