สรุปวิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 รับ 3,000 บาท ยืนยันตัวตนในแอปฯ เป๋าตัง ฉบับเข้าใจง่าย (คลิป)

สรุปวิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 รับ 3,000 บาท ยืนยันตัวตนในแอปฯ เป๋าตัง ฉบับเข้าใจง่าย (คลิป)

สรุปวิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 รับ 3,000 บาท พร้อมยืนยันตัวตนในแอปฯ เป๋าตัง แบบเข้าใจง่ายพร้อมภาพและคลิป

หลังจากกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. เพื่อขอรับสิทธิ์ 3,000 บาท เพื่อร่วมจ่ายกับภาครัฐ 50% โดยรัฐจะออกให้ไม่เกินวันละ 150 บาทต่อคน หรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อคนในแต่ละรอบตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 64 และรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 64

คุณสมบัติ ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 จะต้องมีดังนี้

  • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)

แม้ว่าโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จะเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงกลางเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีบางคนอาจเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนอยู่บ้าง ซึ่งทางเพจเฟซบุ๊ก ธนาคารกรุงไทย โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมอธิบายถึง วิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 และการยืนยันตัวตนในแอปฯ เป๋าตัง แบบเข้าใจง่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับผู้ที่มี G-Wallet

1. เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง สำหรับผู้ที่มี G-Wallet กดใช้สิทธิ์ของโครงการคนละครึ่ง

c1

2. กดยอมรับเงื่อนไขของโครงการฯ

c2

3. กรอกข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นกดลงทะเบียน

c3

4. กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ

c4

5. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ สำเร็จ

c5

c6

วิธียืนยันตัวตนหลังจากสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งสำเร็จ (สำหรับผู้ใช้งาน G-Wallet ที่ไม่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย หรือตู้เอทีเอ็มกรุงไทย)

1. เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง กดใช้สิทธิ์ของโครงการฯ หลังจากยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ สำเร็จ

c7

2. ข้อความแจ้งให้ยืนยันตัวตนเพิ่มเติม

c8

3. เลือกยินยอมและกดยืนยันให้จัดการข้อมูลเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน

c9

4. สามารถเลือกยืนยันตัวตนได้ 2 วิธี

c10

4.1. วิธีที่ 1 ยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ Krungthai NEXT

c11

4.1.1 เข้าแอปฯ Krungthai NEXT

c11.1

4.1.2. ใส่รหัส PIN 6 หลักของแอปฯ Krungthai NEXT

c12

c134.1.3. ใส่รหัส OTP

c14

4.1.4. ยืนยันข้อมูล และเข้าหน้าหลักของโครงการฯ

c15

4.1.5. ยืนยันตัวตนสำเร็จแสดงหน้าหลักของโครงการฯ

c16

4.2. วิธีที่ 2 ยืนยันตัวตนโดยการสแกนใบหน้า

c17

4.2.1. กดสแกนใบหน้า

c18

4.2.2. สแกนใบหน้าให้อยู่ในกรอบที่กำหนดไว้

c19

4.2.3. ยืนยันข้อมูล

c20

4.2.4. กรณีที่ผู้ใช้งานยังไม่เคยยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการรัฐมาก่อนจะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM หรือสาขาธนาคารกรุงไทย

c21

4.2.5. ยืนยันตัวตนสำเร็จแสดงหน้าหลักของโครงการฯ

c22 

อ่านข่าวคนละครึ่งเฟส 3 เพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3