สรรพสามิตแจงดราม่า "น้ำส้ม" ผลิตไม่ได้มาตรฐาน-ไม่เสียภาษี ยันไม่ได้เรียกเก็บ 12,000 บาท

สรรพสามิตแจงดราม่า "น้ำส้ม" ผลิตไม่ได้มาตรฐาน-ไม่เสียภาษี ยันไม่ได้เรียกเก็บ 12,000 บาท
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟสบุ๊กโพสต์ข้อความว่ามีเจ้าหน้าที่กรมสรรพามิตเข้าจับกุมผู้ขายนำส้มจำนวน 500 ขวด และมีการเรียกค่าปรับเป็นเงินจำนวน 12,000 บาท นั้น

ล่าสุด นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต ระบุ ได้รับแจ้งเบาะแสจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่เสียภาษีอย่างถูกต้องว่า มีบางโรงอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มที่ไม่ได้มาตรฐานและยังไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิต ซึ่งกรมสรรพสามิตมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตเข้าตรวจสอบและดำเนินการให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเข้าระบบและเสียภาษีอย่างถูกต้องแล้ว 4 ราย ซึ่งรายนี้เป็นรายที่ 5

โดยโรงอุตสาหกรรมของผู้ใช้เฟซบุ๊ครายดังกล่าว ผลิตเครื่องดื่มที่ไม่ได้มาตรฐานและยังไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิต เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตจึงได้ทำการให้คำแนะนำเพื่อให้เข้ามาอยู่ในระบบและเสียภาษีสรรพสามิตอย่างถูกต้อง โดยไม่ได้เรียกค่าปรับเงิน จำนวน 12,000 บาท ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

ที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้มอบนโยบายไปยังเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้ง ให้คำแนะนำไปยังผู้ประกอบการให้เข้ามาอยู่ในระบบ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ น้ำส้ม