ผลตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ผลตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ผลตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2564
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 ครั้งที่ 34 ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 16 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ครั้งที่ 32 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 25 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 10 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 22 ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่นคง 2 PN 4 2 3 2 4 9 7
ชุดเกษตรมั่นคง 3 RQ 4 2 3 2 4 9 7

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ถ9 4 2 3 2 4 9 7
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ภ6 4 2 3 2 4 9 7
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 คS 4 2 3 2 4 9 7

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 150,000 บาท และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท

4 2 3 2 4 9 7

รางวัลที่ 2 ชุดเกษตรมั่งคง 2 รางวัลละ 100,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคง 2 รางวัลละ 100,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 10,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท

3075940 8957188 9439654

เลขท้าย 3 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 15,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 5,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 3,000 บาท

0033140 1284077 2839077 6062948 9492875
0581820 1957178 5871458 6476259 9666079

รางวัลที่ 4 ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 10,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 2,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 1,000 บาท

0415098 3600992 4086111 4858419
5048911 5963317 7404428 8241580
5202124 6090836 7886369 9000995
5703841 7074772 8009935 9514803
5926046 7388178 8058189 9614619

รางวัลที่ 5 ชุดเกษตรมั่งคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 1,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 500 บาท

0022319 0945093 2194057 3618191
0104798 1002789 2300696 3642652
0215024 1009876 2325869 3760888
0486678 1032121 2441544 3834695
0503336 1064031 2580916 3897969
0513760 1386145 2906732 3924538
0568661 1667444 2992817 4043980
0605751 1692274 3097083 4108301
0641107 1742152 3342918 4130369
0795948 2080822 3408682 4283889
0812662 2190661 3594428 4322217
4381880 5707924 6897695 8733362
4414580 5750482 6914650 8813008
4432512 5775252 7050858 8932799
4736469 5867922 7064273 9125629
4970740 5992683 7275429 9189578
5195598 6032601 7472276 9309079
5208365 6291062 7620034 9344645
5314738 6332871 7622547 9354683
5341670 6402898 8085279 9384341
5374691 6567534 8106206 9586460
5471199 6595662 8308963 9679517
5544585 6638616 8363202 9801625
5623916 6741624 8601251 9837955
5705802 6771080 8700459 9903351

สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลเลข 4 ตัว เสี่ยงหมวด มูลค่า 2,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออมโดยใช้เลขท้าย 4 หลักของรางวัลที่ 1

ถกฉฑ 2497