เช็กเงื่อนไข "คนละครึ่งเฟส 3" ใครมีสิทธิ์ได้ 3,000 บาท จาก www.คนละครึ่ง.com

เช็กเงื่อนไข "คนละครึ่งเฟส 3" ใครมีสิทธิ์ได้ 3,000 บาท จาก www.คนละครึ่ง.com

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เช็กสิทธิ์ผู้มีคุณสมบัติสมัครรับ 3,000 บาท พร้อมเงื่อนไขการใช้ที่ต้องรู้

เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เปิดให้ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ได้แน่ๆ จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

สำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส 3 ของประชาชน

คนละครึ่งเฟส3

 • รัฐบาลจะช่วยจ่าย 50% โดยผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง

 • จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาทต่อวัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ

 • ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 06.00 น. ของทุกวัน

 • ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น

 • ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้

คุณสมบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

 • ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น

 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ*

 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)

  • (* ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com )

 • ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

อ่านข่าวคนละครึ่งเฟส 3 เพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ลงทะเบียนคนละครึ่ง