ธ.ก.ส. ตอบคำถาม "สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19" ระลอก 3 ใครกู้ได้-ขอสินเชื่อยังไง-ได้เงินวันไหน

ธ.ก.ส. ตอบคำถาม "สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19" ระลอก 3 ใครกู้ได้-ขอสินเชื่อยังไง-ได้เงินวันไหน

ธ.ก.ส. ตอบคำถาม "สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19" ระลอก 3 ใครกู้ได้-ขอสินเชื่อยังไง-ได้เงินวันไหน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เพจเฟซบุ๊ก ธกส บริการด้วยใจ ได้โพสต์ข้อความสรุปประเด็นคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ระลอก 3

คำถาม: คุณสมบัติของลูกค้าที่ขอสินเชื่อตามโครงการเป็นอย่างไร?

 • คำตอบ: 1. เป็นเกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างภาคการเกษตร ที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน 2. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

คำถาม: ลูกค้าสามารถขอใช้บริการสินเชื่อผ่านช่องทางใดได้บ้าง?

 • คำตอบ: ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Line: BAAC Family โดยไม่ต้องไปติดต่อที่ธนาคาร และเมื่อทำการลงทะเบียนแล้วให้รอนัดหมายจากสาขาต่อไป

คำถาม: การขอสินเชื่อมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

 • คำตอบ:
  • ลูกค้าแสดงความประสงค์ผ่าน LINE: BAAC Family และรอนัดทำสัญญา
  • ธนาคารคัดกรองข้อมูลและนำส่งข้อมูลให้สาขา พร้อมแจ้งการนัดหมายผ่านทาง SMS
  • สาขาสอบขึ้นทะเบียน/จัดทำสัญญาเงินกู้ ตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้
  • ลูกค้าจะได้รับเงินกู้โอนเข้าบัญชีเงินฝากที่มีกับ ธ.ก.ส. ในวัดถัดไปนับจากวันอนุมัติ

คำถาม: ลูกค้าสามารถขอวงเงินสินเชื่อสูงสุดได้รายละเท่าไหร่?

 • คำตอบ: วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 10,000 บาท

คำถาม: กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่าไหร่?

 • คำตอบ: คิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ในอัตราร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

คำถาม: กำหนดระยะเวลาการชำระคืนอย่างไร?

 • คำตอบ: ชำระหนี้คืนเป็นรายเดือน โดยปลอดชำระเงินและปลอดชำระดอกเบี้ย 6 งวดแรก ชำระแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี

คำถาม: ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อได้ถึงเมื่อไหร่?

 • คำตอบ: สามารถขอสินเชื่อได้จนกว่าวงเงินจดหมด ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 30 ธ.ค. 64