อัปเดตประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 แจกฟรี 13 ล้านสิทธิ์ มีที่ไหนโควตายังไม่เต็ม เช็กเลย!

อัปเดตประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 แจกฟรี 13 ล้านสิทธิ์ มีที่ไหนโควตายังไม่เต็ม เช็กเลย!

อัปเดตประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 แจกฟรี 13 ล้านสิทธิ์ มีที่ไหนโควตายังไม่เต็ม เช็กเลย!
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ก่อนหน้านี้ Sanook Money ได้นำเสนอเกี่ยวกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยแจกประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 ฟรี 13 ล้านสิทธิ์ ในโครงการ ฉีดช่วยชาติ หมอพร้อมฉีด ประกันวินาศภัยพร้อมดูแล ซึ่งก็มีบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 10 แห่ง

ซึ่งในแต่ละแห่งก็ได้ระบุเงื่อนไขรายละเอียดไว้ชัดเจน รวมถึงวันหมดเขตลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในกรณีที่เกิดอาการแพ้วัคซีนป้องกันโควิด-19 Sanook Money ได้รวบรวมบริษัทประกันวินาศภัยที่ยังสามารถลงทะเบียนได้ และยังมีโควตาเหลืออยู่มาฝากกัน

  กรุงเทพประกันภัย แจก 2,000,000 สิทธิ์

ความคุ้มครอง

 • ผลประโยชน์การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือภาวะโคม่า และหรือ/ภาวะสมองตาย และระบบประสาทล้มเหลว จ่ายผลประโยชน์เต็มจำนวน 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาโครงการ รับผลประโยชน์ 100,000 บาท
  เงินปลอบขวัญสำหรับผู้ป่วยในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน จ่ายผลประโยชน์เต็มจำนวน 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาโครงการ ผลประโยชน์ 10,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน

 • เป็นคนไทย อายุตั้งแต่แรกเกิด-100 ปี ไม่จำกัดอาชีพ

ลงทะเบียนได้ที่ กรุงเทพประกันภัย หมดเขต 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุงเทพประกันภัย

  เมืองไทยประกันภัย แจก 2,000,000 สิทธิ์

ความคุ้มครอง

 • ผลประโยชน์ภาวะโคม่า (Coma) กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน

 • เป็นคนไทย อายุตั้งแต่ 18-99 ปี ไม่จำกัดอาชีพ

ลงทะเบียนได้ที่ เมืองไทยประกันภัย ตั้งแต่ 20 พ.ค.-30 มิ.ย. 64

ข้อมูลเพิ่มเติม เมืองไทยประกันชีวิต หรือคลิกที่นี่

  วิริยะประกันภัย แจก 2,000,000 สิทธิ์

ความคุ้มครอง

 • ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน

 • สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18-99 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดอาชีพ

ลงทะเบียนได้ที่ Line: @viriyahhealth หรือที่เว็บไซต์ วิริยะประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.-30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม วิริยะประกันภัย

  สินทรัพย์ประกันภัย 1,000,000 สิทธิ์

ความคุ้มครอง

 • การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายและ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน

 • อายุตั้งแต่ 1-99 ปี ถือสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในไทย ไม่จำกัดอาชีพ

ลงทะเบียนได้ที่ สินทรัพย์ประกันภัย หมดเขตวันที่ 31 ธ.ค. 64

ข้อมูลเพิ่มเติม สินทรัพย์ประกันภัย

 insure

  สินมั่นคงประกันภัย 1,000,000 สิทธิ์

ความคุ้มครอง

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือภาวะการเจ็บ ป่วยระยะสุดท้าย จากการได้รับวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุนประกัน 100,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน

 • สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18-99 ปีบริบูรณ์

ลงทะเบียนได้ที่ สินมั่นคงประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.-15 มิ.ย. 64

ข้อมูลเพิ่มเติม สินมั่นคงประกันภัย

  อาคเนย์ประกันภัย 1,000,000 สิทธิ์

ความคุ้มครอง

 • ผลประโยชน์เงินชดเชย กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยภาวะอันเนื่องมาจากผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน

 • สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18-99 ปีบริบูรณ์

ลงทะเบียนได้ที่ Line อาคเนย์ ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค.-30 มิ.ย. 64

ข้อมูลเพิ่มเติม อาคเนย์ประกันภัย

  เอเชียประกันภัย 1,000,000 สิทธิ์

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองภาวะโคม่าจากการฉีดวัคซีน 100,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน

 • สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18-99 ปี

ลงทะเบียนได้ที่ Line เอเชียประกันภัย หมดเขต 30 มิ.ย. 64

ข้อมูลเพิ่มเติม เอเชียประกันภัย

  ไทยวิวัฒน์ 500,000 สิทธิ์

ความคุ้มครอง

 • เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 100,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน

 • สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18-99 ปีบริบูรณ์

ลงทะเบียนได้ที่ Line ไทยวิวัฒน์ (@Thaivivat) หมดเขต 30 มิ.ย. 64

ข้อมูลเพิ่มเติม ไทยวิวัฒน์

  ฟอลคอนประกันภัย 500,000 สิทธิ์

ความคุ้มครอง

 • ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนเงินผลประโยชน์ 100,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน

 • สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 1-99 ปี

ลงทะเบียนได้ที่ ฟอลคอนประกันภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม ฟอลคอนประกันภัย