"พาณิชย์" ขอเวียดนามผ่อนคลายนำเข้ายา-น้ำตาล-หมูจากไทย หลังเจอภาษี 51%

"พาณิชย์" ขอเวียดนามผ่อนคลายนำเข้ายา-น้ำตาล-หมูจากไทย หลังเจอภาษี 51%

"พาณิชย์" ขอเวียดนามผ่อนคลายนำเข้ายา-น้ำตาล-หมูจากไทย หลังเจอภาษี 51%
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการหารือกับ นายฟาน จี๊ ทัญ เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยว่า ขอให้เวียดนามผ่อนคลายกฎระเบียบหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยา ที่มีความซับซ้อน ให้เป็นมาตรฐานอาเซียนหรือองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อที่จะช่วยการส่งออกยาไปเวียดนาม เนื่องจากเอกชนผู้ผลิตยาไทยได้ให้ข้อมูลมาที่กระทรวงพาณิชย์ และขอให้ช่วยเหลือ อีกทั้งยังได้ขอให้เวียดนามทบทวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) และการตอบโต้การอุดหนุน (ซีวีดี) สินค้าน้ำตาลทรายที่นำเข้าจากไทย ที่ส่งผลให้มีการจัดเก็บภาษีนำเข้าน้ำตาลจากไทย จากปกติเก็บ 5% บวกเพิ่ม 46% รวมเป็น 51%

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้ขอให้เวียดนามผ่อนคลายการนำเข้าสุกรจากไทย เพราะสุกรจากไทยเป็นที่ต้องการของเวียดนามอยู่แล้ว ซึ่งประเทศไทยมีความเข้มงวดทั้งเรื่องสุขอนามัย และการส่งออกสุกรไปเวียดนามมาก โดยจะตรวจหมูทุกล็อตที่ออกจากไทยไปยังชายแดนและต่างแดนมาก จึงขอให้เวียดนามมั่นใจว่าสุกรไทยมีคุณภาพ ซึ่งในแต่ละปีไทยจะส่งออกสุกรไปเวียดนามราว 10,000 ล้านบาท

สำหรับเป้าหมายส่งออกเวียดนาม ได้ตั้งเป้าเพิ่มมูลค้าระหว่างกันจากปัจจุบัน 20,000 ล้านเหรียญ หรือ 500,000 กว่าล้านบาท เป็น 25,000 ล้านเหรียญ หรือ 750,000 ล้านบาท โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่อาวุโสทั้ง 2 ประเทศ หารือกันว่าจะต้องใช้เวลากี่ปีและนำมาหารือร่วมกันในการประชุม JTC ร่วมกันในเดือน ส.ค. ต่อไป