เช็กเงินอุดหนุนบุตรเดือน มิ.ย. 64 โอนเงิน 600 บาท เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว!

เช็กเงินอุดหนุนบุตรเดือน มิ.ย. 64 โอนเงิน 600 บาท เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว!

เช็กเงินอุดหนุนบุตรเดือน มิ.ย. 64 โอนเงิน 600 บาท เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว!
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เงินอุดหนุนบุตรเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือน มิ.ย. 64 โอนเข้าบัญชีผู้ปกครองแล้วจำนวน 600 บาท ในเช้าวันนี้ (10 มิ.ย. 64)

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิ.ย. 64 ดังนี้

ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ ในวันที่ 10 มิ.ย. 64 เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

  • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
  • ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 พ.ค. 64
  • จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน
  • จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง