เช็กเงินอุดหนุนบุตรเดือน มิ.ย. 64 โอนเงิน 600 บาท เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว!

เช็กเงินอุดหนุนบุตรเดือน มิ.ย. 64 โอนเงิน 600 บาท เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว!
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เงินอุดหนุนบุตรเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือน มิ.ย. 64 โอนเข้าบัญชีผู้ปกครองแล้วจำนวน 600 บาท ในเช้าวันนี้ (10 มิ.ย. 64)

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิ.ย. 64 ดังนี้

ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ ในวันที่ 10 มิ.ย. 64 เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

  • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
  • ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 พ.ค. 64
  • จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน
  • จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง