บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รับเงินสูงสุด 1,200 บาท เริ่มเข้างวดแรกเดือน ก.ค. นี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รับเงินสูงสุด 1,200 บาท เริ่มเข้างวดแรกเดือน ก.ค. นี้
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด หรือบัตรคนจน รับวงเงินสูงสุด 1,200 บาท เริ่มรับงวดแรกเดือน ก.ค. นี้ ใช้จ่ายกับร้านค้าคนละครึ่งเฟส 3 ได้

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จำนวน 13.65 ล้านคน เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในด้านของการลดภาระค่าครองชีพ อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยกระทรวงการคลัง จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กลุ่มดังกล่าวเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือน ก.ค.-ธ.ค. 64) ซึ่งวงเงินที่จะได้นั้นจะสามารถใช้สิทธิผ่านร้านธงฟ้า รวมถึงร้านค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เพื่อให้เข้าใจง่าย Sanook Money จะกางกระเป๋าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เพื่อดูว่าในแต่ละเดือนได้รับวงเงินส่วนไหนบ้าง

  • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค จำนวน 200-300 บาทต่อคน ใช้ซื้อสินค้า-บริการกับร้านธงฟ้าและร้านค้าร่วมคนละครึ่งเฟส 3
  • ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อคน ใช้รูดจ่ายค่ารถเมล์ รถไฟฟ้า รถไฟ และ บขส.
  • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน
  • ส่วนลดค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ และส่วนลดค่าไฟฟ้า ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด 230 บาท