หากได้รับรางวัลจากบริษัทเป็น "ทองคำ" จะต้องเสียภาษีด้วย พร้อมเปิดบทลงโทษถ้าเมินเฉย

หากได้รับรางวัลจากบริษัทเป็น "ทองคำ" จะต้องเสียภาษีด้วย พร้อมเปิดบทลงโทษถ้าเมินเฉย

หากได้รับรางวัลจากบริษัทเป็น "ทองคำ" จะต้องเสียภาษีด้วย พร้อมเปิดบทลงโทษถ้าเมินเฉย
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ทองคำ หรือ ทองรูปพรรณ ถือเป็นหนึ่งในของรางวัลที่บริษัทบางแห่งเลือกแจกให้กับพนักงาน เพื่อแสดงความยินดีให้กับพนักงานที่มีอายุงานครบตามกำหนด หรือทำยอดขายได้ตามเป้าที่บริษัทตั้งไว้ แต่รู้หรือไม่ว่าหลังจากได้รับรางวัลเป็นทองคำมาแล้ว เพื่อความถูกต้องของระเบียบสรรพากรจะต้องเตรียมเสียภาษีด้วย

โดยเว็บไซต์ Ausiris ได้เปิดเผยถึงลักษณะการเสียภาษี หลังจากได้รับรางวัลบริษัทมาโดยได้ยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจง่ายและเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นดังนี้

เช่น นาย ก ได้รางวัลเป็นทองคำ 1 กรัม มูลค่า 2,100 บาท ก็ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. นาย ก เตรียมเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ เลขประจำตัวประชาชนเพื่อให้บริษัทออกเอกสารภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
  2. นาย ก ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% เป็น จำนวนเงิน 105 บาท ให้กับทางบริษัทเพื่อนำส่งภาษี วิธีคำนวนก็คือ 2,100 x 5% = 105 บาท
  3. นาย ก นำเงินรางวัลในส่วนนี้ไปยื่นภาษีเงินได้ประจำปี เพื่อไปคำนวณยื่นรายได้และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์ของสรรพกร เพราะรางวัลถือเป็นรายได้อย่างหนึ่ง

หากปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องระวังนะคะ เพราะมีบทกำหนดโทษอยู่ตามนี้

  1. กรณีไม่ได้ยื่นแบบภาษีภายในเวลาที่กำหนด ต้องเสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย นับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบจนถึงวันชำระภาษี และมีโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท
  2. กรณียื่นเสียภาษีไม่ครบจำนวน จะต้องเสียค่าปรับ 1-2 เท่าของจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายทั้งหมด
  3. เจตนาละเลยไม่ยื่นแบบภาษีภายในกำหนดเพื่อหนีภาษี จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกสูงสุด 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
  4. จงใจแจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จเพื่อหนีภาษี จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000-200,000 บาท

บทลงโทษนั้นไม่น้อยเลย จะเห็นได้ว่ายิ่งได้รับรางวัลมูลค่าสูงๆ แล้วปฏิบัติไม่ถูกต้อง ก็จะยิ่งมีค่าปรับที่สูงขึ้นตามมูลค่ารางวัลไปด้วย และยิ่งเวลาผ่านไปนานๆ เงินที่ต้องเสียเพิ่มในข้อ 1 ก็จะยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆ

ดังนั้น เพื่อความถูกต้อง และสบายใจ ไม่กลายเป็นทุกขลาภ เมื่อได้รางวัลมาแล้ว ก็ควรชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และหากรางวัลที่ได้รับมามีมูลค่าสูง ก็เตรียมเงินที่ต้องชำระภาษีเงินได้ประจำปีเพิ่มเติมในส่วนนี้ไว้แต่เนิ่นๆ