ขั้นตอนขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จาก "ออมสิน" และทำสัญญา ผ่านแอปฯ MyMo

ขั้นตอนขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จาก "ออมสิน" และทำสัญญา ผ่านแอปฯ MyMo

ขั้นตอนขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จาก "ออมสิน" และทำสัญญา ผ่านแอปฯ MyMo
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ขั้นตอนขอ สินเชื่อออมสิน สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จากธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักประกัน พร้อมการทำสัญญากู้เงินในกรณีที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและเงื่อนไขจากธนาคารออมสิน ในแอปพลิเคชั่น MyMo

หลังจากที่ธนาคารออมสินเปิดให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงสูง ได้เข้าขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ที่ผ่านมา

โดยผู้ที่มีคุณสมบัติขอสินเชื่อออมสิน สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จะต้องเป็นไปตามที่ธนาคารออมสินกำหนด ดังนี้

  • สัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ผู้มีอาชีพอิสระ, ผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้มีรายได้ประจำจากหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  • ไม่เป็นผู้มีรายได้จากภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ
  • ผู้กู้ต้องมีแอปฯ MyMo ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64

ขั้นตอนการขอสินเชื่อออมสิน สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 มีดังนี้

1. เข้าแอปพลิเคชั่น MyMo เลือกเมนู "สมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19"

finance

2. ระบบจะแสดงหน้าหลักเกณฑ์และรายละเอียดของสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน ปลอดการชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้น+ดอกเบี้ย) จากนั้นให้กดปุ่มสมัคร

finance1

3. กรอกเลขหลังบัตรประชาชน และข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน

finance2 finance3

 

4. ระบบแสดงรายละเอียดสินเชื่อที่จะได้รับ จากนั้นกดดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฎต่อไป เมื่อเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว ก็ให้รอการพิจารณาเงื่อนไขจากธนาคารโดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาอีกรอบหนึ่ง

finance4

การทำสัญญาเงินกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

1. ระบบจะแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชั่น MyMo หรือ SMS ว่าได้รับการอนุมัติสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 กรุณากดทำสัญญาภายใน 7 วัน โดยให้เข้าไปที่แอปฯ MyMo แล้วเลือกถัดไป

finance6

2. อ่านเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาให้ครบถ้วน ก่อนกดถัดไป

3. ระบบแสดงสัญญาเงินกู้ ผู้กู้ควรอ่านและศึกษาทำความเข้าใจก่อนทำเครื่องหมายถูกต้องที่ช่อง “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด "ยอมรับ"

finance7

4. กรอกรหัสผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้

finance8

5. กดรับรหัส OTP เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด "ยืนยัน"

finance9

6. แสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จ กด "เสร็จสิ้น" จากนั้นธนาคารให้เงินกู้เข้าบัญชี

finance10