ผลตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผลตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผลตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2564
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 ครั้งที่ 33 ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 15 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ครั้งที่ 31 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 24 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 9 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 21 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่นคง 2 PJ 1 4 0 1 1 5 3
ชุดเกษตรมั่นคง 3 RM 1 4 0 1 1 5 3

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 15,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ป9 1 4 0 1 1 5 3

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 น0 1 4 0 1 1 5 3
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 งS 1 4 0 1 1 5 3

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 150,000 บาท และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท

1 4 0 1 1 5 3

รางวัลที่ 2 ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 100,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 10,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท

2252756 6452557 8801890

เลขท้าย 3 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 45 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท

2 0 6 4 2 2

เลขท้าย 4 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 90 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท และรางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลลเฉพาะงวดที่ออม

3 4 6 5

รางวัลที่ 3 ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 15,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 5,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 3,000 บาท

1110242 1803456 3813782 5165977 6036985
1527838 2043881 4972315 5363699 7408820

รางวัลที่ 4 ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 10,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 2,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 1,000 บาท

1487891 1780427 2871538 3092742
3747652 5735968 6986281 7878897
4256222 6079617 7068183 8010794
4796706 6142201 7208530 8538728
5063183 6798902 7494780 9924989

รางวัลที่ 5 ชุดเกษตรมั่งคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 1,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 500 บาท

0179298 1720419 2456771 3286669
0492357 1753897 2469825 3480654
0605815 1906795 2491666 3496691
0853827 1987760 2557830 3533659
1197086 2076660 2663981 3703511
1278825 2152317 2722946 3927064
1336311 2164320 2765157 4029675
1395828 2259905 2783552 4237806
1495238 2303819 2888126 4405119
1521643 2322511 3120264 4405143
1549517 2429244 3153643 4632454
4919940 6497312 7171115 8622594
4983328 6534666 7326433 8634870
5105203 6604330 7549246 8726361
5117869 6611537 7549838 8828356
5237675 6690292 7606890 9010922
5536589 6729438 7611418 9190257
5579774 6791027 7894311 9226367
5667125 6840407 7903123 9281926
5727625 6875581 7937632 9421316
5824745 6898222 8152173 9533666
5986062 7039166 8195433 9565371
6096234 7042382 8447203 9763477
6184453 7129971 8538934 9969190
6232403 7149474 8594389 9990216

สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลเลข 4 ตัว เสี่ยงหมวด มูลค่า 2,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออมโดยใช้เลขท้าย 4 หลักของรางวัลที่ 1

ตกคล 1153