กรมสรรพากร ยืนยืนนำเข้าวัคซีนทางเลือกไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 เด้ง

กรมสรรพากร ยืนยืนนำเข้าวัคซีนทางเลือกไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 เด้ง

กรมสรรพากร ยืนยืนนำเข้าวัคซีนทางเลือกไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 เด้ง
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวการนำเข้าวัคซีนทางเลือกเข้ามาใช้ในประเทศต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 ครั้ง (14%) ส่งผลให้วัคซีนมีต้นทุนสูงขึ้นว่า ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด โดยการรายงานข่าวดังกล่าวนั้นมีความคลาดเคลื่อนที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกับสาธารณชน

เนื่องจากในการคำนวณตามระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คือ ภาษีขายหักภาษีซื้อ ยกตัวอย่าง เช่น ผู้นำเข้าวัคซีนได้นำเข้าวัคซีนมาในราคา 100 บาท มีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT จากการนำเข้า 7% คิดเป็นภาษีซื้อ 7 บาท (ซึ่งภาษีซื้อนี้ผู้นำเข้าสามารถนำมาขอคืนได้หรือเอาไปหักออกจากภาษีขายได้) และเมื่อผู้นำเข้าขายวัคซีนออกไปในราคา 100 บาทเช่นกัน (กรณีไม่มีการชาร์ต 10% ตามที่เป็นข่าว) ก็จะเสียภาษีขาย 7% คือ 7 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณได้ คือ ภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ (7 บาท – 7 บาท) = 0 บาท

"ดังนั้น ที่รายงานข่าวว่าเสียภาษีซื้อ ๗ บาท บวกภาษีขายอีก ๗ บาท รวมเป็น ๑๔ บาท จึงไม่ถูกต้องแต่อย่างใด" นางสมหมาย กล่าว