วิธีลงทะเบียนปรับแผนพักชำระหนี้ผ่านแอปฯ "MyMo" ด้วยตนเองแบบเข้าใจง่าย

วิธีลงทะเบียนปรับแผนพักชำระหนี้ผ่านแอปฯ "MyMo" ด้วยตนเองแบบเข้าใจง่าย

วิธีลงทะเบียนปรับแผนพักชำระหนี้ผ่านแอปฯ "MyMo" ด้วยตนเองแบบเข้าใจง่าย
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

วิธีลงทะเบียนพักชำระหนี้เงินต้นผ่าน MyMo จากธนาคารออมสินเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 พร้อมรายละเอียดเงื่อนไขที่ควรรู้

ก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสิน ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ทั้งการปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 รายละ 10,000 บาท อีกทั้งยังเปิดให้ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสินสามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้ามาตรการพักชำระเงินต้นเป็นการชั่วคราว โดยสามารถเลือกแผนการชำระหนี้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ส่วนรายละเอียดมีดังนี้

การเลือกแผนชำระหนี้สำหรับปี 2564 ผ่าน MyMo
เป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการลูกหนี้สินเชื่อของธนาคารออมสินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยให้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยการเลือกปรับแผนการชำระหนี้ในปี 2564 ได้ด้วยตนเองผ่าน MyMo

รายละเอียดการเลือกแผนชำระหนี้สำหรับปี 2564 ผ่าน MyMo

ระยะเวลาการเปิดให้บริการ

 • ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564

ระยะเวลาที่มีผลในการผ่อนปรน

 • 6 หรือ 12 รอบบิล ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อและแผนการชำระหนี้

หลักเกณฑ์เงื่อนไข/คุณสมบัติบัญชี ที่เลือกแผนผ่อนปรนการชำระหนี้บน MyMo ได้

 1. เป็นบุคคลธรรมดา
 2. เป็นลูกค้าที่เข้ากลุ่มมาตรการพักชำระหนี้ ในปี 2563
 3. บัญชีอยู่ในรายชื่อที่สามารถเลือกแผนผ่อนปรนได้
 4. ไม่เป็นบัญชี NPL ภายใต้ CIF
 5. ต้องไม่มีติดสถานะทางกฏหมาย (Legal Status)
 6. ต้องไม่มี Add Sequence (NON DR)
 7. กรณีมีหลายบัญชีหากบัญชีใดบัญชีหนึ่งไม่เข้าเงื่อนไข ไม่สามารถลงทะเบียนได้
 8. บัญชีต้องไม่มีสถานะเป็นหยุดรับรู้รายได้
 9. มีรอบการผ่อนชำระเป็นแบบรายเดือน
 10. บัญชีไม่มีสถานะเป็นตัดหนี้สูญ
 11. ต้องไม่เป็นบัญชีปรับโครงสร้างหนี้ ที่มี Sub Account
 12. บัญชีสินเชื่อที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ได้แก่
  • สินเชื่อธุรกิจรายใหญ่
  • สินเชื่อชีวิตสุขสันต์
  • สินเชื่อพนักงานออมสินทุกประเภท
  • สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญ (บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน)
  • สินเชื่อโครงการ PSA
  • สินเชื่อโครงการ Soft Loan

แผนผ่อนปรนการชำระหนี้ในปี 2564 ทั้ง 8 รูปแบบบน MyMo

 1

 • แผนที่ 1 ชำระเงินงวด 100%
 • แผนที่ 2 ชำระเงินงวด 50%
 • แผนที่ 3 ชำระเงินงวด 25%
 • แผนที่ 4 ชำระเงินต้น 50% ดอกเบี้ย 100%
 • แผนที่ 5 ชำระเงินเฉพาะดอกเบี้ย 100%
 • แผนที่ 6 ชำระเงินเฉพาะดอกเบี้่ย 75%
 • แผนที่ 7 ชำระเงินเฉพาะดอกเบี้ย 50%
 • แผนที่ 8 ชำระเงินเฉพาะดอกเบี้ย 25%
  • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ขั้นตอนการปรับแผนชำระหนี้ด้วยตนเองผ่าน Mobile Banking (MyMo)

แบบบสอบถามก่อนเข้าหน้าจอ การขอผ่อนปรนการชำระหนี้สำหรับปี 2564 (เฉพาะกลุ่มที่เห็นหน้าจอ)

2

 1. แสดงหน้าจอร่วมกรอกแบบสอบถาม กดเริ่มตอบแบบสอบถาม
 2. แสดงคำถามการได้รับผลกระทบจาก Covid- 19 เลือกตอบว่าได้รับผลกระทบหรือไม่ (กรณีเลือก "ไม่ได้รับผลกระทบ" จะจบการทำงานกลับไปเมนูหลัก)
 3. เลือกตอบได้รับผลกระทบจะแสดงหน้าจอเพื่อกรอกรายได้เฉลี่ย
 4. แสดงผลยอดชำระหนี้รวมทั้งหมด และเลือกเปลี่ยนแผนการชำระหนี้ (* กรณีเลือก "ไม่ต้องการปรับแผนการชำระ" จะจบการทำงานกลับไปเมนูหลัก)

การทำรายการเลือกแผนชำระหนี้สำหรับปี 2564 ผ่าน MyMo

3

 • เลือกเมนู “แผนการชำระหนี้สำหรับปี 2564”
 • เลือกบัญชีที่ต้องการปรับแผนการชำระหนี้
 • แสดงรายละเอียดการชำระหนี้ตามสัญญาปัจจุบัน
 • แสดงรายละเอียดแผนการชำระหนี้แต่ละแผนการชำระหนี้ กรุณาตรวจสอบและกดแผนการชำระหนี้ที่ต้องการ

 4

 • หากต้องการเลือกแผนการชำระหนี้ กด “เลือกแผนนี้” ตามแผนชำระหนี้ที่ต้องการ
 • อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้ามาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ และ กดปุ่ม “ถัดไป”
 • เลื่อนหน้าจออ่านสัญญามาตรการผ่อนปรนการชำหนี้ให้ครบถ้วน
 • กดเครื่องหมายถูกข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา จากนั้นกดปุ่ม “ยอมรับ"

 5

 • กรอกรหัส OTP ภายในเวลาที่กำหนด
 • ส่งคำร้องเข้าสู่มาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้สำเร็จ กรุณากด “อ่านสัญญามาตรการผ่อนปรน” หรือกด “เสร็จสิ้น” เพื่อจบการทำรายการ
 • ระบุรหัสผ่าน เพื่อยืนยันการเข้ามาตรการผ่อนปรนชำระหนี้
 • กรณีกดอ่านสัญญามาตรการผ่อนปรนจะแสดงสัญญามาตรการผ่อนปรน สามารถขอรับสัญญาผ่านอีเมลโดยกดปุ่ม “ขอรับสัญญาผ่านอีเมล”

 6

 • ตรวจสอบรายละเอียดอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้และกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อขอรับสัญญา

การตรวจสอบรายละเอียดแผนการชำระหนี้สำหรับปี 2564 ที่ได้เลือกไว้

 7

 • เลือกเมนู “แผนการชำระหนี้สำหรับปี 2564”
 • เลือกสินเชื่อที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล
 • แสดงรายละเอียดแผนการชำระหนี้สำหรับปี 2564 สำหรับสินเชื่อที่เลือกดูข้อมูล
 • สามารถกด “รายละเอียดงวดสุดท้าย” เพื่อดูรายละเอียดที่ถูกซ่อนไว้

 8

 • แสดงรายละเอียดที่ถูกซ่อนไว้