จุดอ่อนคนไทย 10 ประการ : ทวี มีเงิน

จุดอ่อนคนไทย 10 ประการ : ทวี มีเงิน
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

เสาร์นี้มีผู้ใหญ่ในแวดวงตุลาการที่เคารพนับถือส่งรายงานของวุฒิสภาวิเคราะห์จุดอ่อนคนไทย 10 ประการให้อ่านเล่นเห็นว่าน่าสนใจจึงเอามาให้อ่านเป็นข้อคิดดังนี้

1. คนไทยรู้จักหน้าที่ตัวเองต่ำมาก โดยเฉพาะหน้าที่ต่อสังคม มือใครยาวสาวได้สาวเอาเกิดเป็นธุรกิจการเมือง ธุรกิจราชการ ธุรกิจการศึกษา ทำให้ประเทศชาติล้าหลัง

2. การศึกษาไม่ทันสมัย คนไทยเก่งแต่ภาษาตัวเองทำให้ขาดโอกาสแข่งขันกับต่างชาติในเวทีต่างๆ ไม่กล้าแสดงออก ขี้อายไม่มั่นใจในตัวเอง เราจึงตามหลังชาติอื่น คนรวยจะส่งลูกเรียนเมืองนอก เพื่อโอกาสที่ดีกว่า

3. คนไทยกว่า 70% ทำงานแบบไร้อนาคตทำแบบวันต่อวัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ น้อยคนที่จะทำงานเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน มีเป้าหมายอนาคตชัดเจน

4. ไม่จริงจังในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำแบบผักชีโรยหน้าทำด้วยความเกรงใจ ต่างจากคนญี่ปุ่นหรือยุโรป ที่ให้ความสำคัญกับสัญญาหรือข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นความ เชื่อถือในระยะยาว

5. การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่ ประชากร 60-70% ที่อยู่ห่างไกลขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองและชุมชน

6. การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็ง ไม่ต่อเนื่อง ทำแบบลูบหน้าปะจมูกไม่จริงจัง การใช้กฎหมายกับผู้มีอำนาจและบริวาร ทำแบบเอาตัวรอดไม่มีมาตรฐาน ข้อนี้กระบวนการยุติธรรมจะต้องปรับปรุง

7. สังคมไทยไม่เป็นสุภาพบุรุษ อิจฉาตาร้อน ยกย่องคนมีอำนาจ มีเงิน โดยไม่สนใจภูมิหลังโดยเฉพาะคนที่ล้มบนฟูกจะไปเกาะผู้มีอำนาจเอาตัวรอด คนไทยดีแต่พูดมือไม่พายเอาเท้าราน้ำ ทำให้คนดีไม่กล้าเข้ามากลัวเปลืองตัว

8. เอ็นจีโอค้านลูกเดียว บ่อยครั้งที่เราเสียโอกาสมหาศาลเพราะการค้านอย่างหัวชนฝาไม่คุยกันด้วยเหตุผล

9. ยังไม่พร้อมในเวทีโลก เรายังขาดทักษะขาดทีมเวิร์กที่ดีทำให้สู้ประเทศเล็กๆ อย่างสิงคโปร์ไม่ได้

10. เลี้ยงลูกไม่เป็น เด็กไทยขาดความอดทน ไม่มีภูมิคุ้มกันเป็นขี้โรคทางจิต ไม่เข้มแข็ง เราเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน ไม่สอนลูกให้ช่วยตัวเอง ต่างกับชาติที่เจริญแล้ว เขาจะกระตือรือร้นช่วยตัวเอง ขวนขวายแสวงหา ค้นหาตัวเอง และเขาจะสอนให้สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

อ่านแล้วอย่าเพิ่งท้อ แต่ควรเอามาแก้ไขเพื่อประโยชน์ตัวเองและประเทศชาติต่อไป