เราชนะ-ม33เรารักกัน คลังชง ครม. วันแจกเงินเยียวยาโควิด-19 อีก 85,500 ล้านบาท

เราชนะ-ม33เรารักกัน คลังชง ครม. วันแจกเงินเยียวยาโควิด-19 อีก 85,500 ล้านบาท

เราชนะ-ม33เรารักกัน คลังชง ครม. วันแจกเงินเยียวยาโควิด-19 อีก 85,500 ล้านบาท
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

คลังชง ครม. เคาะจ่ายเงิน เราชนะ-ม33เรารักกัน คนละ 2,000 บาท ตามวันที่กำหนด เริ่ม 20 พ.ค. นี้

วันนี้ (11 พ.ค. 64) กระทรวงการคลัง จะเสนอที่ประชุม ครม. อนุมัติมาตรการเยียวยาเร่งด่วนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ได้แก่ โครงการเราชนะ จำนวนผู้มีสิทธิ 32.9 ล้านคน และโครงการ ม33เรารักกัน จำนวนผู้มีสิทธิ 9.27 ล้านคน ด้วยการเพิ่มวงเงินให้ผู้มีสิทธิคนละ 2,000 บาท แบ่งจ่าย 2 งวด งวดละ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ โดยจะใช้งบประมาณ 85,500 ล้านบาท โดยแบ่งจำนวนผู้มีสิทธิได้ดังนี้

โครงการเราชนะ สำหรับผู้ใช้แอปฯ เป๋าตัง

  • วันที่ 20 พ.ค. 64 โอนงวดแรก 1,000 บาท
  • วันที่ 27 พ.ค. 64 โอนงวดสอง 1,000 บาท

โครงการเราชนะ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน และกลุ่มเปราะบางผู้ใช้บัตรประชาชน

  • วันที่ 21 พ.ค. 64 โอนงวดแรก 1,000 บาท
  • วันที่ 28 พ.ค. 64 โอนงวดสอง 1,000 บาท

โครงการ ม.33เรารักกัน

  • วันที่ 24 พ.ค. 64 โอนงวดแรก 1,000 บาท
  • วันที่ 31 พ.ค. 64 โอนงวดสอง 1,000 บาท

โดยสามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64

อ่านข่าวมาตราการเยียวยา เพิ่มเติม