เราชนะ อัปเดตวันโอนเงิน 2,000 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตังเมื่อไหร่บ้าง?

เราชนะ อัปเดตวันโอนเงิน 2,000 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตังเมื่อไหร่บ้าง?

เราชนะ อัปเดตวันโอนเงิน 2,000 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตังเมื่อไหร่บ้าง?
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

คลังเผยเตรียมโอนเงินเราชนะให้ผู้มีสิทธิเข้าแอปฯ เป๋าตัง วงเงิน 2,000 บาท เริ่มโอนงวดแรก 21 พ.ค. นี้

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนก็คือโครงการเราชนะ ที่เพิ่งผ่านการเห็นชอบในหลักการจากที่ประชุม ครม. มา โดยจะต้องจัดทำรายละเอียดและแนวทางเพิ่มเติมเสนอให้ ครม. พิจารณาอีกครั้งในวันที่ 11 พ.ค. 64

ส่วนการโอนสิทธิ 2,000 บาท ให้กับผู้ที่ร่วมโครงการเราชนะนั้น หากดูในตารางมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี 2564 จะพบว่า ผู้ที่มีสิทธิในโครงการเราชนะจะได้รับการโอนเงินเพิ่มเข้าไปอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีปฏิทินการโอนเงินดังนี้

 เราชนะโอนเงิน

  • วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64 งวดที่ 1 จำนวน 1,000 บาท
  • วันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64 งวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าการระงับสิทธิชั่วคราวของผู้ประกอบการในโครงการที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายวงเงินสิทธิไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น แลกวงเงินสิทธิเป็นเงินสดเพิ่มเติมจำนวน 2,744 คน ผู้ประกอบการดังกล่าวที่ต้องการจะชี้แจงสามารถดาวน์โหลดเอกสาร "แบบฟอร์เพื่อชี้แจงโต้แย้ง” ได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com และจัดส่งเอกสารดังกล่าวผ่านทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือทาง e-Mail: wewin@fpo.go.th ภายในวันที่ 14 พ.ค. 64

หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว กระทรวงการคลังจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการฯ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการอาจเสียสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ และถูกตรวจสอบขยายผลสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป จึงขอความร่วมมือประชาชนรักษาสิทธิตนเอง และขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ

ส่วนความคืบหน้าการใช้จ่ายสิทธิโครงการเราชนะ ณ วันที่ 6 พ.ค. 64 พบว่า ผู้ได้รับสิทธิในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.9 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 204,231 ล้านบาท และมีผู้ได้รับสิทธิในโครงการฯ ที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิแล้ว จำนวน 24.9 ล้านคน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ โดยมีการแบ่งกลุ่มการใช้จ่ายสิทธิออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน มียอดใช้จ่ายสิทธิจำนวน 73,742 ล้านบาท
  • กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (เราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง) และผู้ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน www.เราชนะ.com จำนวน 16.8 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสม จำนวน 115,246 ล้านบาท
  • ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ จำนวน 15,243 ล้านบาท

บัตรสวัสดิการเราชนะ