เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท โอนเข้าบัญชีแล้ว 7 พ.ค. นี้ เตรียมเช็กเลย

เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท โอนเข้าบัญชีแล้ว 7 พ.ค. นี้ เตรียมเช็กเลย

เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท โอนเข้าบัญชีแล้ว 7 พ.ค. นี้ เตรียมเช็กเลย
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

กรมบัญชีกลาง ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบุตร เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการแล้ววันที่ 7 พ.ค. นี้

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พ.ค. 64 ดังนี้

ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ ในวันที่ 7 พ.ค. 64 เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

  • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร (รายเดิม)
  • ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 เม.ย. 64
  • จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน
  • จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  • โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)
  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ซึ่งเดิมทีการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรกำหนดไว้วันที่ 10 พ.ค. 64 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดวันพืชมงคล ทางกรมบัญชีกลางจึงดำเนินการเบิกจ่ายในวันที่ 7 พ.ค. นี้ รวมถึงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการด้วย