รวม 10 ประเทศเก็บ "ภาษีเงินได้บุคคล" สูงสุดในโลกเพื่อแลกสวัสดิการ-สาธารณูปโภค

รวม 10 ประเทศเก็บ "ภาษีเงินได้บุคคล" สูงสุดในโลกเพื่อแลกสวัสดิการ-สาธารณูปโภค

รวม 10 ประเทศเก็บ "ภาษีเงินได้บุคคล" สูงสุดในโลกเพื่อแลกสวัสดิการ-สาธารณูปโภค
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" ที่จะต้องจ่ายเป็นประจำทุกปีให้กับภาครัฐนั้น จะถูกนำไปแปลงเป็นสวัสดิการรวมถึงระบบสาธารณูปโภคของประเทศ ซึ่งในแต่ละประเทศนั้นก็มีสัดส่วนการจัดเก็บภาษีที่แตกต่างกันออกไป

เว็บไซต์ World Economic Forum รายงานเมื่อปี 2019 เปิดเผยการจัดอันดับประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มากที่สุดในโลก โดยพบว่าอัตราการจัดเก็บภาษีสูงสุดอยู่ที่ 57.19% ซึ่งกว่าค่าเฉลี่ยขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ที่ระบุไว้ 41.65% โดยประเทศที่จัดเก็บภาษีประชาชนมากที่สุด 10 อันดับแรกของโลกในปีล่าสุด (2019) ได้แก่

 tax

  • อันดับ 1 สวีเดน 57.19%
  • อันดับ 2 ญี่ปุ่น 55.95%
  • อันดับ 3 ออสเตรีย 55.00%
  • อันดับ 4 เนเธอร์แลนด์ 51.75%
  • อันดับ 5 เบลเยียม 50.00%
  • อันดับ 6 ไอร์แลนด์ 48.00%
  • อันดับ 7 ออสเตรเลีย 45.00%
  • อันดับ 8 จีน 45.00%
  • อันดับ 9 ฝรั่งเศส 45.00%
  • อันดับ 10 เยอรมนี 45.00 %