บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าย่านชลบุรี ประกาศปิดกิจการ เหตุพิษเศรษฐกิจ

บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าย่านชลบุรี ประกาศปิดกิจการ เหตุพิษเศรษฐกิจ

บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าย่านชลบุรี ประกาศปิดกิจการ เหตุพิษเศรษฐกิจ
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เพจเฟซบุ๊ก ข่าวสารชลบุรี-ระยอง โพสต์ข้อความเกี่ยวกับบริษัท เวิล์ดอิเล็คทริค (ไทยแลนด์) บ้านบึง ชลบุรี จำกัด ประกาศปิดกิจการล่วงหน้า หลังก่อตั้งบริษัทมา 33 ปี จะเหลือเพียงตำนาน พนักงานตกงานทันทีทั้งบริษัท พร้อมเผยแพร่หนังสือประกาศแจ้งกับพนักงานในบริษัท โดยมีเนื้อหาดังนี้

จากเศรษฐกิจของตลาดการค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี และความต้องการของตลาดลดลงรวมถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างต่อเนื่องทั่วโลก จึงเป็นสถานการณ์ยากลำบากที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้

สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องต้นทุนสะสมของโรงงาน, ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่้อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลกระทบให้การส่งออกของไทยย่ำแย่ลง ด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่รายล้อม World Electric นั้นอยู่ในสถานการณ์ที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ได้มุ่งเน้นการดำเนินกิจการในธุรกิจ EMS, และได้ปฏิรูปโครงสร้างของกิจการ (เช่น การลดต้นทุนการผลิต ฯลฯ) และได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง/ฟื้นฟูสภาพกิจการไปแล้ว แต่ก็ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เกิดผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้

ดังนั้น จึงได้พิจารณาตัดสินว่าเป็นเรื่องยากลำบากที่จะปรับปรุงต่อไปในอนาคต, บริษัท เวิลด์ อิเลคตริค (ประเทศไทย) จำกัด จะยุติกิจการอย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 31 พ.ค. 64 ดังที่กล่าวมาแล้ว จึงขออภัยด้วยควมจริงใจต่อพนักงานทุกท่านที่ทำงานอยู่ที่บริษัท เวิลด์ อิเลคตริค (ประเทศไทย) จำกัด, แต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดทุกท่านในวันที่ 31 พ.ค. 64 ที่จะถึงนี้, ดังนั้น ณ ที่นี้ จึงแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบเรื่องการเลิกจ้างไว้ล่วงหน้า

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการชำระค่าแรงและค่าสินไหมต่างๆ ทั้งหมดอันอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายให้กับพนักงาน จนกระทั่งวันสุดท้ายของการทำงานตามเงื่อนไขในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจะรวมถึงค่าสินไหมทดแทนการเลิกจ้าง (คำนวณตามระยะเวลาการจ้างงาน) และค่าสินไหมทดแทนสำหรับวันหยุดประจำปีที่ยังไม่ได้ถูกใช้

 reject