เราชนะ ระงับสิทธิร้านค้า 2,744 ราย ชั่วคราว คลังจี้เร่งชี้แจงภายใน 14 พ.ค. 64

เราชนะ ระงับสิทธิร้านค้า 2,744 ราย ชั่วคราว คลังจี้เร่งชี้แจงภายใน 14 พ.ค. 64

เราชนะ ระงับสิทธิร้านค้า 2,744 ราย ชั่วคราว คลังจี้เร่งชี้แจงภายใน 14 พ.ค. 64
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เราชนะ คลังระงับสิทธิร้านค้าร่วมโครงการ 2,744 ราย แนะผู้ถูกระงับเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน 14 พ.ค. 64

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบร้านค้าร่วมโครงการเราชนะ ว่ามีผู้ประกอบการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการเราชนะที่ผ่านมา กระทรวงได้คลังได้ตรวจสอบข้อมูลธุรกรรม และระงับสิทธิการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการแล้วทั้งสิ้นจำนวน 161 ราย และได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือสำนักงานประกันสังคม เป็นต้น เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลการสืบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 64 กระทรวงการคลังได้ระงับสิทธิชั่วคราวของการเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการเพิ่มเติมจำนวน 2,744 ราย เนื่องจากตรวจพบธุรกรรมที่มีความผิดปกติและเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการเราชนะ ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะได้ตรวจสอบการระงับสิทธิ โดยการเข้าใช้แบนเนอร์ "เราชนะ" ในแอปพลิเคชั่นถุงเงิน หากผู้ประกอบการรายใดถูกระงับการใช้งานขอให้ดำเนินการตามข้อความแนะนำที่ปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชันถุงเงิน เพื่อเข้าสู่กระบวนการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการซึ่งถูกระงับสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงมายังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการเราชนะ) ภายในวันที่ 14 พ.ค. 64 หากเลยกำหนดกระทรวงการคลังจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการเราชนะซึ่งทำให้ผู้ประกอบการอาจเสียสิทธิในการเข้าร่วมโครงการเราชนะและถูกตรวจสอบขยายผลสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

"กระทรวงการคลังจะเร่งติดตามตรวจสอบประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการอย่างใกล้ชิดจึงขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของกระทรวงการคลังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของแต่ละโครงการอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เสียสิทธิการเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการอื่นของรัฐในอนาคตและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย" น.ส. กุลยา กล่าว