MSCI เพิ่ม 20 หุ้นไทย คำนวณดัชนี

MSCI เพิ่ม 20 หุ้นไทย คำนวณดัชนี
ตลท. เผย MSCI เพิ่ม 20 หลักทรัพย์ไทยคำนวนดัชนี สูงที่สุดในอาเซียนมีผล 1 มิ.ย.56

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า จากการประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี MSCI ล่าสุด หุ้นไทย 20 หลักทรัพย์ถูกเพิ่มเข้าคำนวณดัชนี MSCI Global Small Cap Indices มีผล 1 มิ.ย. 56 โดยเป็นหลักทรัพย์ใน SET 19 หลักทรัพย์ และ mai 1 หลักทรัพย์ รวมมาร์เก็ตแคป 403,111 ล้านบาท  ( ณ วันที่ 15 พค. 2556 ) และมีหลักทรัพย์ที่ถูกคัดออก 3 หลักทรัพย์

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ไทยที่ถูกเพิ่มเข้าคำนวณในครั้งนี้ นับว่ามีจำนวนสูงที่สุดในอาเซียน คือ 20 หลักทรัพย์ โดยเป็นหุ้นเข้าใหม่ (IPO) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาถึง 7 หลักทรัพย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หุ้น IPO เมื่อได้เข้ามาจดทะเบียนแล้วมีการบริหารจัดการที่ดี ใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม มีศักยภาพที่จะเติบโตจนมีขนาดและสภาพคล่องเข้าเกณฑ์ให้ได้รับคัดเลือกเข้าไปคำนวณในดัชนีระดับโลกได้  ซึ่งในช่วงต่อจากนี้ไปจะมีหุ้น IPO ที่น่าสนใจเตรียมเข้าจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง จึงมีแนวโน้มที่หลักทรัพย์ไทยจะถูกนำไปคำนวณในดัชนี MSCI Global Small Cap Indices จะเพิ่มมากขึ้น ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ไทย ได้รับความสนใจยิ่งขึ้นจากผู้ลงทุน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!