ปังไม่หยุด! เราชนะยอดใช้จ่ายสิทธิสะสมแล้วราว 201,058 ล้านบาท

ปังไม่หยุด! เราชนะยอดใช้จ่ายสิทธิสะสมแล้วราว 201,058 ล้านบาท
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

คลังเผยความคืบหน้าโครงการเราชนะ ยอดใช้จ่ายสะพัดกว่า 201,058 ล้านบาท 

กระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเราชนะ ณ วันที่ 22 เม.ย. 64 ว่ามีผู้ได้รับสิทธิในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 201,058 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ โดยมีกลุ่มใช้จ่ายสิทธิเราชนะ 3 กลุ่มดังนี้

  • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จำนวน 13.7 ล้านคน มียอดใช้จ่ายจำนวน 73,301 ล้านบาท
  • กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (เราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง) และกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน www.เราชนะ.com จำนวน 16.8 ล้านคน มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมจำนวน 113,427 ล้านบาท
  • ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมจำนวน 14,330 ล้านบาท

949482